Home Blog

Oktoberfest op syn bêst yn Tsjerkwert

TJERKWERD - Na het campingconcert in Koudum was het lang wachten op een nieuwe ‘gig’, maar op zaterdag 13 oktober was het dan eindelijk...

Oktoberfest 13 oktober 2018

Deze zaterdag 13 oktober is er in 't Waltahûs een heus Oktoberfest. Eensgezindheid zal een Tirolerrepertoire laten horen. Het jeugdkorps verzorgd een klein optreden....

Drukbezochte rommelmarkt

Afgelopen zaterdagochtend 29 september was er de tweejaarlijkse rommelmarkt. Deze werd net als andere keren weer georganiseerd in de loods bij de familie Haarsma....

Open Dagen De Hekserij 5 en 6 oktober

Ook dit jaar zijn er weer de Open Dagen van de Hekserij aan de Waltaweg 41. Net als ieder jaar opent Akke Nota de...
Rommelmarktkraam.jpg

Rommelmarkt 29 september 2018

Op zaterdagochtend 29 september organiseert muziekvereniging Eensgezindheid uit Tjerkwerd een Rommelmarkt. De Rommelmarkt vindt plaats in de hallen van de Haarsma Groep te Tjerkwerd...

Burendag Sylroede en Dyksicht

De Sylroede en Dyksicht bewoners, groot én klein! hebben meegedaan aan Burendag. Onder het genot van koffie, thee, limonade en wat lekkers, is er een...

Tjerkwerd slimste dorp?

De aanmeldingsperiode voor de competitie het Slimste Dorp van Friesland sluit bijna. Geïnteresseerde dorpen kunnen zich nog tot vrijdag 28 september opgeven via www.hetslimstedorpvan.nl/aanmelden....

Strjitkeatsen op It Âld Hiem

Zaterdag 15 september was alweer de laatste ledenpartij van het seizoen. K.F. De Twa Doarpen organiseerde het strjitkeatsen voor al haar leden vanaf klas...

Sjoerd B. Bouma erelid K.F. De Twa Doarpen

Afgelopen vrijdag 14 september is Sjoerd Bouma tijdens de ledenvergadering  geëerd als erelid. Auke Walsma is in de oude boeken van de kaatsvereniging  gedoken...

Skieppesturt zoekt drukker

Beste Skieppesturten, Ons dorpskrantje werd jarenlang gedrukt door Praktijkschool de Diken in Sneek. Nu is het zo dat heer Ringnalda die dit verzorgde met welverdiend...
X