Home Blog Pagina 130
NR385

Beabuorster mole 100 jaar

TJERKWERD - Hieronder vindt u zeer lezenswaardig verhaal over de aanstaande dinsdag (21 april 1982) precies honderdjarige Beabuorster mole, die vlak buiten Bolsward rechts...
skiepesturt 78

Skieppesturt 1981: Freerk Schakel

Tjerkwerd - Zoals elk jaar werd afgelopen nieuwjaarsdag in Tjerkwerd de Skieppesurt uitgereikt. De naam "Skieppesturt" is in vroegere tijden ontstaan als scheldnaam voor...
Skieppesturt 80b

Skieppesturt 1980: Brandt Volbeda

Skieppesturt van het jaar 1980 was de heer Brandt Volbeda.
skiepesturt 79

Skieppesturt 1979: Gurbe Brandsma

Traditioneel werd tijdens het Nieuwjaarsbal in it Waltahûs te Tjerkwerd de Skieppesturt uitgereikt. Dit keer viel de eer te beurt aan de heer G....
skieppesturt 78 1

Skieppesturt 1978: Freerk Schakel

Tjerkwerd - Traditioneel wordt elk jaar in Tjerkwerd de "Skieppesturt" uitgereikt. De naam ''Skieppesurt" is in vroegere tijden ontstaan als scheldnaam voor de Tjerkwerders....

Oersjoch Skieppesturten

1977  Jan Blanksma 1978  Freerk Schakel 1979  Gurbe Brandsma 1980  Brandt Volbeda 1981  Freerk Schakel 1982  Jelte Speerstra 1983  Het Schoolbestuur 1984  Hein en Akke Gietema 1985  Janny Poelstra en Jelly de Haan 1986 ...

Bonte Witteveen

IEMSWÂLDE - De lytse mienskip fan boeren en inkelde boargers oan de reed fan Tsjerkwert nei Iemswâlde hat sneon-to-joun mei in resepsje   ôfskie nonimen...
Meindert van der Wal duim

Meindert van der Wal

"Dan tink ik: dat soe 'k ek wolris prebearje kinne" LC 14-10-75 MEINDERT van der Wal over vroeger en nu: ,,Man, wy hawwe it pûrbêst. In...
Minke Dijkstra (2)

Minke Dijkstra

In de oude kop-hals-romp boerderij aan de weg naar Workum die ze zo voortreffelijk op doek heeft gebracht en met een pracht van een...

Feestlied

Geschreven door R.H. Schaafsma, 18 oktober 1973. TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN DE "NIEUWE HARMONIE" D.D 19 OKT. 1973. Muziek: J. Blanksma                         Tekst: R.H. Schaafsma. 1....
X