Home Blog Pagina 3

Sinterklaasjournaal 3

21 november 2018

Sinterklaasjournaal 2

dinsdag 20 november 2018

Sinterklaasjournaal 4

22 november 2018

Oktoberfest op syn bêst yn Tsjerkwert

TJERKWERD - Na het campingconcert in Koudum was het lang wachten op een nieuwe ‘gig’, maar op zaterdag 13 oktober was het dan eindelijk...

Drukbezochte rommelmarkt

Afgelopen zaterdagochtend 29 september was er de tweejaarlijkse rommelmarkt. Deze werd net als andere keren weer georganiseerd in de loods bij de familie Haarsma....

Burendag Sylroede en Dyksicht

De Sylroede en Dyksicht bewoners, groot én klein! hebben meegedaan aan Burendag. Onder het genot van koffie, thee, limonade en wat lekkers, is er een...

Strjitkeatsen op It Âld Hiem

Zaterdag 15 september was alweer de laatste ledenpartij van het seizoen. K.F. De Twa Doarpen organiseerde het strjitkeatsen voor al haar leden vanaf klas...

Sjoerd B. Bouma erelid K.F. De Twa Doarpen

Afgelopen vrijdag 14 september is Sjoerd Bouma tijdens de ledenvergadering  geëerd als erelid. Auke Walsma is in de oude boeken van de kaatsvereniging  gedoken...

Skieppesturt zoekt drukker

Beste Skieppesturten, Ons dorpskrantje werd jarenlang gedrukt door Praktijkschool de Diken in Sneek. Nu is het zo dat heer Ringnalda die dit verzorgde met welverdiend...

Oktoberfest 13 oktober 2018

Deze zaterdag 13 oktober is er in 't Waltahûs een heus Oktoberfest. Eensgezindheid zal een Tirolerrepertoire laten horen. Het jeugdkorps verzorgd een klein optreden....
X