HomeVerenigingenKerkkoor Tjerkwerd-Dedgum

Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum

Het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum heeft zondag 12 februari 2017 tijdens een bijzondere dienst in de Sint Petruskerk zijn 60 jarig bestaan gevierd. Met nog steeds een groeiend aantal leden bewijst het koor – het snelst groeiende kerkkoor in Nederland! – hoe springlevend het is.

Zingen met plezier
Het gemengde mannen/vrouwenkoor van Tjerkwerd-Dedgum werd in 1957 opgericht door de echtgenote van de toenmalige dominee van de Nederlands-Hervormde kerk van Tjerkwerd/Dedgum. Het nu 24 leden tellende koor is intussen een open gezelschap; iedereen die graag zingt is welkom. Goed kunnen zingen of noten lezen, dat maakt niet uit, zolang iedereen in het koor het zingen persoonlijk en met elkaar als plezier beleeft. De sociale contacten onderling zijn minstens even belangrijk. Het repertoire van het kerkkoor is zeer divers. Klassiek en modern, van Bach en Mozart tot You never walk alone, zoals we dat vooral van Lee Towers kennen.

Repetities en uitvoeringen
Het kerkkoor repeteert elke donderdagavond in ’t Waltahûs, onder leiding van dirigente Tineke Feenstra. Dominee Gerrit Groeneveld is actief lid van het koor. Op hoogtijdagen, zoals met Pasen en Pinksteren, worden extra uitvoeringen gegeven. Bij gelegenheid worden gezamenlijke optredens met andere kerkkoren in de omgeving verzorgd.

Meedoen? Kom dan op een donderdagavond naar de repetitie in ’t Waltahûs. De contributie voor het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum bedraagt 30 euro per kwartaal.

X