Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum

De begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum bestaat inmiddels 100 jaar en is met 180 leden best een grote vereniging maar wat houd het ook alweer in en wat hebben we er aan.

Deze vereniging is opgericht op 20-3-1918 met als doel een overledene op een waardige manier naar zijn / haar laatste rustplaats te brengen op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit vanuit een Christelijke visie. Mede te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag word.

Deze samenvatting uit de eerste regels uit de statuten is in de loop van de jaren wel veranderd. In geval bij overlijden van een lid kunnen de nabestaanden natuurlijk nog steeds een beroep doen op de vereniging voor hulp. Was vroeger de bode van de vereniging de aangewezen persoon die alles regelde, van afleggen tot begraven. Momenteel word nu een beroep gedaan op een uitvaartondernemer naar keuze.

Met deze ondernemer kan de uitvaart en laatste wensen besproken en uitgevoerd worden. Naar wens kunnen de dragers van de verenging het stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats brengen, dit word sinds kort vrijwillig gedaan. Tevens houd het lidmaatschap in dat de nabestaanden een ledenkorting krijgen van € 250,00 op de totale kosten van begrafenis of crematie.

Vanaf 18 jaar kunt u lid worden en betaalt u € 6,00 per jaar. Word u op latere leeftijd lid dan moet u zich eerst “ inkopen “.

De begrafenis vereniging Tjerkwerd-Dedgum is lid van de Federatie Uitvaartverenigingen in Fryslân ( www.uitvaartfederatie.nl )  zij controleren onze cijfers en de federatie is weer lid van het landelijke Nardus.

Het lidmaatschap is dus geen uitvaartverzekering want de kosten van een uitvaart zijn uiteraard veel hoger dan de € 250,00 ledenkorting. Voor het reserveren van een graf kunt u niet bij de vereniging terecht, maar moet u in Tjerkwerd en Dedgum bij de Kerkvoogdij zijn.

Voor meer informatie en lidmaatschap kunt u terecht bij het bestuur van de vereniging en op de website van de federatie is ook veel informatie te vinden.

Het bestuur bestaat momenteel uit: Jan Postma voorzitter, Age Gietema penningmeester, Evert Bakker secretaris, Broer Tilstra en Sietse Gietema.