HomeVerenigingenOranjevereniging Mei Inoar Ien

Oranjevereniging Mei Inoar Ien

Oranjevereniging Mei Inoar Ien Tsjerkwert e.o. is een vereniging welke na de “bevrijding” is opgericht. Statuten zijn er opgemaakt in de jaren ’80 van de vorige eeuw. De vereniging organiseert de feestelijkheden met Koningsdag, Dorpsfeest en de Intocht van Sinterklaas met zijn Pieten.

Lidmaatschap
Dorpsbewoners zijn lid voor een bedrag van 5,- Euro p.p. ( vanaf 16 jaar) per jaar. De contributie-inning is in de maand April. Voor geplande activiteiten wordt veelal een aanvullende bijdrage per persoon gevraagd. In januari vindt de Jaarvergadering plaats, alwaar financiële verantwoording van het ledengeld. Ook op deze vergadering wordt het thema betreft Dorpsfeest bekend gemaakt. De vereniging werkt nauw samen met de stichting van “It Waltahûs” om de feestelijkheden te realiseren.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 leden, namelijk;

Mireille Galema, voorzitter,
Ida Folkertsma, penningmeester,
Hinke Ouderkerken, secretaris,
Yde Schakel,
Jasper de Vries,
Wiebren de Jong,
Jan de Groot.

E-mailadres: oranjeverenigingtjerkwerd@gmail.com 

Van links naar rechts, bovenste rij: Yde Schakel, Hinke Ouderkerken en Jan de Groot. In het midden Jasper de Vries. Onderste rij: Mireille Galema, Wiebren de Jong en Ida Folkertsma.

Verslag Jaarvergadering 2020 Oranjevereniging
X