HomeVerenigingenOranjevereniging Mei Inoar Ien

Oranjevereniging Mei Inoar Ien

Oranjevereniging Mei Inoar Ien Tsjerkwert e.o. is een vereniging welke na de “bevrijding” is opgericht. Statuten zijn er opgemaakt in de jaren ’80 van de vorige eeuw. De vereniging organiseert de feestelijkheden met Koningsdag, Dorpsfeest en de Intocht van Sinterklaas met zijn Pieten.

Lidmaatschap
Dorpsbewoners zijn lid voor een bedrag van 5,- Euro p.p. ( vanaf 16 jaar) per jaar. De contributie-inning is in de maand April. Voor geplande activiteiten wordt veelal een aanvullende bijdrage per persoon gevraagd. In januari vindt de Jaarvergadering plaats, alwaar financiële verantwoording van het ledengeld. Ook op deze vergadering wordt het thema betreft Dorpsfeest bekend gemaakt. De vereniging werkt nauw samen met de stichting van “It Waltahûs” om de feestelijkheden te realiseren.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 leden, namelijk;

Mireille Galema, voorzitter,
Ida Folkertsma, penningmeester,
Jaap Visser, secretaris,
Yde Schakel,
Hinke Ouderkerken,
Wiebren de Jong,
Jan de Groot.

E-mailadres: oranjeverenigingtjerkwerd@gmail.com 

Van links naar rechts, bovenste rij: Mireille Galema, Yde Schakel en Wiebren de Jong. Onderste rij: Jan de Groot., Hinke Ouderkerken, Ida Folkertsma en Jaap Visser.

X