Home Blog

Dorpsbewoners schuiven bij elkaar aan tafel

Voor de tweede keer is zaterdagavond in Tjerkwerd het zogenoemde ‘fytsdiner’ gehouden. Een drie gangen-diner, waarbij dorpsbewoners in koppels van twee voor twee andere...

De toekomst van energie?

Zaterdag 7 maart organiseert de gemeente Súdwest-Fryslân samen met het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) en TU Delft een bijeenkomst over de toekomst...

Subsidie Ut de Mienskip

Maak je mienskipsinitiatief, wens of idee mogelijk met de subsidieregeling Ut de Mienskip! Een eenvoudige regeling om bovenlokale initiatieven uit dorpen en steden te ondersteunen. De...

Ride op Thialf!

Krekt as ferline jier wolle we ek dizze winter wêr trije kear te riden op Thialf mei de jeugd fan Tsjerkwert. Ek alle leden...
NR959 kerkkoor

Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum

In december 2019 heeft het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum haar laatste optreden gehad. Vanwege het niet op orde krijgen van de bezetting stopt het na meer...

Skieppesturt 2019 voor Aly en Yde Schakel

De Skieppesturt, de jaarlijkse prijs voor een inwoner van Tjerkwerd die zich inzet voor de gemeenschap, is dit jaar naar Aly en Yde Schakel...

Legen containers en ophalen kerstbomen

Ben je benieuwd wanneer je container wordt geleegd in 2020? Dit kun je gemakkelijk en snel opzoeken in de digitale afvalkalender. Let goed op,...

Melvin Koning wint darttoernooi

Zaterdag 28 december stond er voor de derde keer het open kampioenschap darten in Tjerkwerd op het programma. Dit jaar hadden we naast het...

Muzyk yn ‘e Sint Petrus 23 desimber 2019

Moandei 23 desimber om 20.00 oere yn tsjerke Tsjerkwert. Meerstemmige zang, piano, gitaar .... Jannie Brandsma, Cathy Sikkens en Theo Stobbe gaan u verrassen...

Utnoeging nijjiersbal 4 jannewaris 2020

Op 4 jannewaris 2020 is der wer it jierlikse Nijjiersbal yn 'it Waltahûs'. Mei meiwurking fan 'The Talking Notes'. En fansels de útrikking fan...
X