Home Blog

Terugblik Informatieavond Waarm Tsjerkwert 13 januari 2023

Op vrijdag 13 januari 2023 was er een informatieavond over ‘Waarm Tsjerkwert’. Het doel van deze avond was met alle inwoners van gedachten wisselen...

Deels in Tjerkwerd opgenomen film in CineSneek

SNEEK- De Swarte Krie van De Deelen vloog uit in CineSneek. De film van Samantha Janssen en Charlotte Rietbergen vertelt het aangrijpende verhaal van de...

Schaatsclinic van Klasina Seinstra

Op zondag 8 januari heeft de winnares Janna de Boer (van de St. Martinus basisschool in Makkum) van de prijsvraag m.b.t. gedachten van het...

Zeer geslaagd nieuwjaarsconcert

Afgelopen zaterdagavond 14 januari hield Eensgezindheid een zeer geslaagd nieuwjaarsconcert in 't Waltahûs te Tjerkwerd. Deze avond verleende Folkert-Hans Tolsma zijn muzikale medewerking. Zang,...

Digitale nieuwsbrief N359

Met de aanleg van drie onderdoorgangen in de N359 maakt provincie Fryslân de weg veiliger. De onderdoorgangen komen op de kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd...

Skieppesturt 2022 voor Joke en Wieger de Jong

Op zaterdagavond 7 januari werd in dorpshuis It Waltahûs de gebruikelijke Skieppesturt uitgereikt. Deze jaarprijs voor inwoners van het dorp wordt sinds 1977 toegekend...

Nieuwjaarsconcert Eensgezindheid met Folkert-Hans Tolsma

De 100-jarige muziekvereniging Eensgezindheid heeft op 14 januari een nieuwjaarsconcert met medewerking van Folkert-Hans Tolsma. Een muzikant in hart en nieren. Met zang, trompet...

Intocht Sinterklaas 2022

Op zaterdag 19 november was het dan zover, de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Nadat de boot lek was geraakt en de Sint...

Verhalenavond in Tjerkwerd 18 november

Verhalenavond in Tjerkwerd met zes inspirerende!! sprekers: Hinke Bouma, Folkert Schukken, Janke Nicolai, Hylke Speerstra, Daniëlle Kraft en Ids Willemsma. Datum: Vrijdag 18 november. Tijd: Inloop...

Kleurwedstrijd It Skieppesturtsje 2022

In It Skieppesturtsje november 2022 staat een kleurwedstrijd. Hieronder kun je de kleurplaat downloaden in een groter formaat. Kleur de kleurplaat in en lever...
X