Home Blog Pagina 3

Nieuwsflits Sinterklaas

Klik hieronder voor de kleurplaat.

Skuorreferkeap 30 novimber 2019

Op sneon 30 novimber 2019 fan 14.00 oere oant 17.00 oere fynt der ferkeap fan brûkt spul, iten, keunst, boeken en noch folle mear...

Voorstelling Gaston in de Sint Petruskerk

z o n d a g 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 9 IN DE SINT PETRUSKERK VAN...

Nacht van de Nacht Wandeltocht 26-10-2019

We kinne werom sjen op in tige slagge tocht. By ferskate bedriuwen op de route en yn de tsjerke fan Dedzjum wienen de hast...

Help je mee? Geef je mening!

Op dit moment wordt door de gemeente de Nota Openbare Ruimte 2020 voorbereid. Net zoals in 2011 en in 2016 wordt ook nu aan...

Nacht v/d nacht wandeltocht

Belibje de Nacht fan de Nacht yn en om Tsjerkwert, 9 km kuierje foar it goede doel, mei ûnderweis Koek-en-Zopie en mear! De folsleine...

Informatieavond aanpak N359

Provincie Fryslân is beheerder van de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Workum. De huidige weginrichting voldoet helaas niet aan de richtlijnen die...

KF De Twa Doarpen sluit kaatsseizoen af met gekostumeerd pearke keatsen

Op zaterdag 14 september stond voor de senioren de afsluitende partij op het programma, namelijk het pearke keatsen. Nieuw dit jaar was dat het...

Pearkekeatsen op 14 september

Op zaterdag 14 september organiseert K.F. de Twa Doarpen alweer de laatste partij van het kaatsseizoen, namelijk het pearke keatsen. Nieuw dit jaar is...

Poiesz Jeugd Sponsor Actie

Dit jaar hebben we als kaatsvereniging meegedaan aan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. We hebben een pracht bedrag van 985 euro opgehaald. Het bedrag...
X