“Vrijheid vertelt” Dodenherdenking 4 mei

0
173

Dit jaar was het precies 10 jaar geleden dat het monument op het kerkhof werd onthuld door de heer Philip Todd. Ook op deze 4 mei werd daar de dodenherdenking gehouden.

Vanaf de school begaf de stoet zich, voorafgegaan door fanfare “Eensgezindheid”, naar het kerkhof. De kransen en bloemstukken werden meegedragen door kinderen van basisschool “De Reinbôge”. 

Bij het monument werden kransen en bloemen gelegd namens de gemeente, familie van gestorvenen, de basisschool en het 4 mei-comité. 

Namens de gemeente Súdwest Fryslân werd vervolgens gesproken door raadslid Arjen Doedel. Het thema van het nationaal comité 4 en 5 mei is dit jaar: Vrijheid vertelt. Met dit thema vraagt het nationaal comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn. 

Detmer Bonnema en Douwe Bakker lazen met z’n tweeën een prachtig gedicht voor.  

Oud-inwoner van Tjerkwerd de heer Folkert Schukken sprak daarna over de geschiedenis van Philip Pander en Folkert Wierda, die bij hem thuis aan de Waltaweg zaten ondergedoken, maar door de Duitsers werden gevonden en later bij de IJssel om het leven zijn gebracht.  

Bouwe Baarda uit Sneek tenslotte sprak over Justin Gerstner, de joodse jongen die op Eemswoude was ondergedoken. Uit het schoolrapport van Justin, dat nu te zien is in het nieuwe Holocaustmuseum, blijkt dat Justin de gelegenheid heeft gehad om naar Amerika te gaan. Helaas liep het ook voor Justin niet goed af.  

Na het spelen van een laatste koraal door het korps blies Bouwe Speerstra even voor 8 uur het signaal Taptoe. De twee minuten stilte die daarop volgden werden beëindigd met het Wilhelmus. Na een dankwoord van de ceremoniemeester liepen de aanwezigen achter het korps aan weer terug naar de basisschool, waar voor degenen die van buiten het dorp kwamen nog een kopje koffie werd geschonken.

Graag spreken wij onze dank uit aan alle aanwezigen en betrokkenen die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt!

4 mei-comité Tjerkwerd: Margriet Bekema, Jan de Groot, Jurjen Koehoorn, Jentje van der Stap, Thea Zijsling en Heleen Wilts

 

Exemplaren van het boek Opdat wij niet vergeten, geschreven door Gerben D. Wijnja, zijn nog steeds te verkrijgen bij de comitéleden voor 10 euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de herdenking. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER