HomeVerenigingenMuziekvereniging Eensgezindheid

Muziekvereniging Eensgezindheid

Muziekvereniging Eensgezindheid is een fanfareorkest opgericht in 1921. Er kwamen vijf mannen uit Tjerkwerd bij elkaar om een muziekkorps op te richten. Ze vroegen her en der in het dorp of er ook belangstelling voor was en zo voegden zich nog elf man bij de bestaande vijf. Er moest geld op tafel komen om instrumentarium te kunnen kopen. Men vond 26 dorpsbewoners bereid om voor 25 gulden aandeelhouder te worden in de nieuw op te richten vereniging, tevens legden de leden ieder 10 gulden in. Zodoende kon men voor een bedrag van 810 gulden veertien “hoornen” en twee trommen kopen. En zo ontstond Eensgezindheid.

Dirigent
Sinds 2006 staat Jeanette Valkema uit Oudega (SWF) voor het orkest. In 2005 is het Jeugdorkest “De Toansetters” opgericht voor de jeugd die nog niet bij het “grutte korps” speelt. Het jeugdorkest staat sinds 2014 onder leiding van Almer Zijlstra.

Bestuur
Bouwe Speerstra (voorzitter)
Theo Galema (secretariaat)
Brenda Drayer
Bertus-Rinse Bakker (jeugdzaken)
Beitske-Foekje van der Velde (algemeen bestuurslid)

Voor meer informatie bezoek de website:
http://www.fanfare-eensgezindheid.nl

Eensgezindheid2016.jpg

X