HomeVerenigingenStichting Windkracht Tien

Stichting Windkracht Tien

Stichting Windkracht Tien is opgericht naar aanleiding van een verzoek van Wynpark Beabuorren B.V. te Tjerkwerd om het dorp via Dorpsbelang Tjerkwerd als aandeelhouder in Wynpark Beabuorren te laten deelnemen. De Stichting is 23 mei 1996 opgericht.

Doel
Het creëren van financiële middelen ten behoeve van het dorp Tjerkwerd d.m.v.  het beleggen en deelnemen in windenergieprojecten en financiële instellingen.

Deelnemingen
Stichting Windkracht Tien heeft aandelen in Wynpark Beabuorren B.V. te Tjerkwerd.

Besteding financiële middelen
Jaarlijks kunnen vanuit het dorp verzoeken om een financiële bijdrage tbv het dorp Tjerkwerd bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur beoordeelt deze aanvragen. De gehonoreerde verzoeken en de toegekende bijdragen worden tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. bekendgemaakt. Het verschil tussen de ontvangen dividenduitkeringen en de beheerskosten/uitgekeerde bijdragen wordt toegevoegd aan de reserves van Stichting Windkracht Tien.

Verantwoording
Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. controleert de jaarrekening van St. Windkracht Tien.

Huidig bestuur:
Voorzitter            J. Zijsling, Baburen 2 , 8765 LS – Tjerkwerd
Secretaris            C. J. Nieboer, Hemdijk 3,  8765 PA – Tjerkwerd
Penningmeester   J. Feenstra, Dyksicht 4, 8765 LX – Tjerkwerd

Correspondentieadres:   Dyksicht 4, 8765 LX – Tjerkwerd
windkracht10tjerkwerd@gmail.com

St. WK10 AanvraagformulierSt. WK10 DoelstellingSt. WK10 HuishoudelijkreglementSt. WK10 Richtlijnen
X