HomeVerenigingenKaartclub

Kaartclub

Toen in het jaar 1973 de oude “Harmonie” werd verbouwd tot  “It Waltahûs” is de klaverjasclub opgericht. Het woordje “club” is hier van toepassing, want het is geen vereniging met statuten, notulen, vergaderingen etc.. Het is wat het is en dat is een kaartclub. In het begin was de leiding in handen van de heer Eduard Witteveen sr., die werd opgevolgd door Titie Kikstra en later door Riet Bruinsma en Maurits Ydema. De plaats van Maurits werd ingenomen door Betty Jellema, die op haar beurt weer plaats maakte voor Riekje Dijkstra. Gea Galama was de vervangster van Riet en toen Riekje stopte, namen Bertus Walsma en Jouke Hettinga het stokje over.

Van begin oktober tot begin april wordt er iedere dinsdagavond gekaart. De avonden lopen synchroon met de biljartclub. Omstreeks 1980 is er zelfs een gezamenlijk bootreisje over de Friese meren geweest! Eén van de meest memorabele periodes is het seizoen in de dependance geweest. Het was het seizoen 1996-1997 en “It Waltahûs” zou een grote metamorfose ondergaan. Alle verenigingen en clubs werden elders ondergebracht. De kaartclub zat in een onverwarmde ruimte, met enkel glas en het was één van de strengste winters. Als er van tafel geruild moest worden, dan nam ieder zijn/haar eigen stoel mee, want die was tenminste een beetje warm.

Er werd gestookt met een elektrische radiator en een butaangaskacheltje. De radiator kon pas aan als de koffie klaar was, want als beide apparaten gelijk in gebruik waren, dan sloegen de stoppen door. Het was afzien, maar reuze gezellig. De oude friteuse van Betty stond in het keukentje en iedere week  nam iemand iets lekkers mee. Jelle Twijnstra kwam zelfs een keer met tassen vol borden, bestek en zakken bakaardappeltjes aan zetten.

De laatste jaren worden de leden een beetje rustiger, maar in de tijd van beheerder Sietse Bakker- en later ook bij Roelof de Jong- kon het zomaar 03.00 uur worden. Bovendien zorgde Roelof altijd voor een geweldig koud buffet op de laatste avond. Op dit moment zijn er plm. 20 leden, maar dat mogen er best een beetje meer worden. Riet Bruinsma en Bertus Walsma zijn het langst lid.

Om de kas een beetje te spekken, worden er – naast de competitie- twee prijskaartavonden georganiseerd. Dit is meestal tussen Kerst en Oudejaarsdag  en een keer rond Pasen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens (vrijblijvend) langs!

X