HomeVerenigingenDe 60+ soos Tjerkwerd – Dedgum

De 60+ soos Tjerkwerd – Dedgum

De soos bestaat sinds 9 december 1970. In de wintermaanden komen we bij elkaar op de 2e woensdag van de maand. De middag duurt van 2 tot 4 uur en word gehouden in het Waltahûs.

Ook hebben we elk jaar een reisje per bus, luxe auto of boot. Er komen per keer ongeveer 20 mensen, zowel mannen als vrouwen. Het programma varieert van muziek, sprekers en dia’s, tot spelmiddag. De kosten bedragen €5,00 per persoon per keer, incl. koffie of thee met koek.

U kunt natuurlijk altijd eens vrijblijvend komen kijken.

Inlichtingen bij de leiding,

Hinke Brandsma
0515-579747

Hinke Twijnstra
0515-572308

X