HomeVerenigingenE.H.B.O. vereniging Tjerkwerd

E.H.B.O. vereniging Tjerkwerd

De E.H.B.O. vereniging is opgericht op 18 oktober 1957. De eerste cursus werd gevolgd door 10 cursisten en de daarop volgende jaren groeide het aantal leden gestaag. Toch waren er ups en downs, zo was het ledental in 1980 gereduceerd tot nog maar 7. In deze periode werden de lessen  in de huiskamer van een van de bestuursleden gegeven. Gelukkig hebben we inmiddels dik 40 E.H.B.O. ers en een kleine 20 mensen die de AED kunnen bedienen. En zijn daarmee een bloeiende vereniging.

Vanaf midden jaren 80 wordt er ieder jaar E.H.B.O. aan groep acht van de basisschool gegeven, zodat ook de jeugd met eerste hulpverlening in aanraking komt. Het doel van de vereniging is, dat de leden eerste hulp te kunnen verlenen bij ieder type ongeval dat zich voor doet. Dit kan op het sportveld zijn, bij een verkeersongeval of zomaar een klein ongelukje op straat of bij mensen thuis. Ook kunnen leden gevraagd worden bij evenementen aanwezig te zijn om ook daar zo nodig eerste hulp te verlenen.

Leden
Onze leden volgen tijdens de wintermaanden hun herhalingslessen onder leiding van onze gediplomeerde kaderinstructrices Hinke Twijnstra en Evelien Bakker. Herhaling van de reanimatie valt hier ook onder. Bij voldoende deelname is het mogelijk een cursus E.H.B.O. of reanimatie/bediener A.E.D. te volgen. De cursussen worden afgesloten met een examen en het eventueel behalen van een diploma. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de bestuursleden.

Bestuur
Agatha Miedema, voorzitter: tel. 0515-579545
Wanda Bakker, secretaris: tel. 0515-579007
Jan Witteveen, penningmeester: tel. 06-16302869
Jantje van der Stap en Wieger Bakker.

Contact
Het mail adres is: ehbo.tjerkwerd@gmail.com

X