HomeVerenigingenKeatsferiening De Twa Doarpen

Keatsferiening De Twa Doarpen

KF De Twa Doarpen is de kaatsvereniging van Tjerkwerd en Dedgum. Met ongeveer 150 leden is de KF De Twa Doarpen gerust een bloeiende vereniging te noemen!

Al sinds vele jaren wordt er in Tjerkwerd gekaatst. Door de jaren heen heeft de sportclub zich steeds verder ontwikkeld. Tegenwoordig maken wij gebruik van het prachtige sportveld midden in het dorp. Bovendien hebben we in 2014 een prachtig gebouwtje in gebruik mogen nemen met kleedruimtes, douches, toiletten, bergruimte en een kantine.

Het kaatsseizoen loopt van koningsdag tot ongeveer 1 september. In die periode organiseerde de KF een vijftal ledenpartijen. Daarnaast organiseert de Oranjevereniging tijdens koningsdag en dorpsfeest ook een kaatspartij, met medewerking van de KF.

Tijdens het kaatsseizoen is het kaatsveld vooral op de dinsdag en donderdagavond gevuld met kaatsers. Op de dinsdagavonden wordt er getraind in verschillende leeftijdscategorieën:

  • De kinderen uit groep 3 en 4 zijn spelenderwijs bezig het kaatsen onder de knie te krijgen.
  • De kinderen uit groep 5, 6 en 7 trainen een half uur en spelen daarna een partij voor de competitie.
  • De jeugd uit groep 8 van de basisschool t/m de tweede klas van het voortgezet onderwijs trainen op dinsdag een uur en spelen op donderdagavond competitie.
  • Verder is er op dinsdagavond ook altijd een trainingsprogramma voor dames.

Op donderdagavond is er competitiekaatsen voor iedereen vanaf groep 8 van de basisschool. Dit is in twee leeftijdscategorieën : van groep 8 t/m klas 2 en vanaf klas 3 en ouder. De dames en heren,   en de A, B en C  kaatsers kaatsen de ene keer tegen elkaar en de andere keer worden ze door elkaar geloot.

Lidmaatschap kost €10.- per jaar voor senioren (vanaf 16 jaar) en €7,- per jaar voor Jeugdleden (tot 16 jaar). Leden van de kaatsvereniging krijgen jaarlijks een info boekje met daarin alle informatie die voor dat seizoen van toepassing is. Ook proberen we zowel leden als niet-leden op de hoogte te houden van onze activiteiten via deze website.

Seizoen 2024 bestaat het bestuur uit:
Auke Walsma, Voorzitter
Femke Boonstra, Secretaris
Hidde Lemstra, Penningmeester
Elske van der Meulen, Ledenadministratie
Ype Bote Bonnema, Jeugdzaken
Thomas Huitema, Competitieleider
Michiel de Jong, Competitieleider

Ook hebben we een jeugdcommissie, deze bestaat uit:
Ype Bote Bonnema
Richtje Bakker
Annafrouk Poelstra
Seakle Witteveen
Wiebren de Jong
Aggie Walsma

Voor vragen kunt u gerust contact opnemen met het bestuur. Dit kan via e-mail adres kfdetwadoarpen@hotmail.com

X