Tjerkwerd

Tjerkwerd is een levendig dorp gelegen aan de Workumertrekvaart en de N359. Drie kilometer vanaf Bolsward richting Workum aan de Elfstedenroute. Het dorp behoort tot de Gemeente Súdwest-Fryslân voorheen Wûnseradiel. Met de omliggende buurtschappen erbij heeft Tjerkwerd ongeveer 460 inwoners. Uit een enquête, die in 2011 onder de dorpsbewoners is gehouden, blijkt dat Tjerkwerd een geliefde plek is om te wonen.

De kwaliteit van wonen is hoog door het vrije uitzicht, de rust en ruimte. Ook de sfeer in het dorp wordt als plezierig ervaren. Er is een prettige omgang met elkaar, het is gemoedelijk, mensen laten elkaar vrij, maar zijn tegelijk ook behulpzaam. Kortom, een vriendelijke, ontspannen dorpsgemeenschap.

Tjerkwerd en de bijbehorende buurtschappen Baburen, Eemswoude, Jonkershuizen, Jousterp en Rytseterp ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De 460 Tjerkwerders wonen verspreid over 170 woningen. Tjerkwerd ligt erg centraal aan de N359 (Workum – Leeuwarden), met op drie kilometer afstand de A7 (Afsluitdijk – Sneek) en op drie kilometer afstand het stadscentrum van Bolsward. Hierdoor is Tjerkwerd een woonkern met goede voorzieningen in de nabije omgeving.

Tjerkwerd is een dorp met vooral veel kleinschalige bedrijvigheid. Bij de Kamer van Koophandel staan 35 bedrijven ingeschreven. De kunstsector is ruim vertegenwoordigd. Er zijn enkele grootschalige bedrijven. Er zijn geen winkels, voor de dagelijkse boodschappen en overige inkopen zijn de inwoners georiënteerd op Bolsward, Sneek en Workum.

Het aanbod van clubs, verenigingen en stichtingen in het dorp is groot en gevarieerd, van koor tot kaatsclub en alles wat daar tussenin zit. Oranjevereniging, muziekverenigingen, gymnastiekvereniging, ijsclub, kaatsvereniging en meer. Veel inwoners zijn actief binnen dit verenigingsleven. bron: dorpsvisie 2012-2014.