HomeCultuurWerkgroep cultuur Tjerkwerd

Werkgroep cultuur Tjerkwerd

Cultuur
Onder cultuur vallen uitingen op het gebied van beeldende kunst, muziek, film, dans en toneel, maar ook die te maken hebben met gewoontes, tradities, feestdagen, etc. Tjerkwerd kent op meerdere terreinen een rijke geschiedenis. Denk aan muziekuitvoeringen, dorpsfeesten, tentoonstellingen, dorpsfilms, winteravonden, Tsjerkepaad, etc.

Werkgroep Cultuur Tjerkwerd
De Werkgroep Cultuur Tjerkwerd is in het leven geroepen naar aanleiding van de tweede Dorpsvisie van dorpsbelang Tjerkwerd. Hierin wordt aangegeven dat het thema cultuur als speerpunt moet worden uitgewerkt. De oprichtingsvergadering was in juni 2015. De werkgroep bestaat uit een zestal dorpsbewoners namelijk Anne de Vries, Fokko Rollema, Wim Kramer, Maria McHugh, Sytske Fritsma en Roelof Bakker.

Doel
Doel van de werkgroep is het bedenken en mede organiseren van culturele activiteiten in brede zin. Lezingen, muziekuitvoeringen, exposities, film, samen koken en bakken, fiets- en wandeltochten alsmede uitstapjes. Het is niet zo dat de werkgroep alles zelf organiseert, maar neemt wel vaak het initiatief. De werkgroep wil graag meedenken over activiteiten die in onze prachtige St. Petruskerk passen, en deze stimuleren.

X