HomeDorpsbelang Tsjerkwert e.o.

Dorpsbelang Tsjerkwert e.o.

Op 31 oktober 1949 is Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  opgericht en de eerste leden-vergadering werd gehouden op 21 november 1949. Voorzitter van dit bestuur was de heer G. Damsma, secretaris de heer S.S. de Jong Dzn..  Het lidmaatschap was één gulden per jaar.

Doel
De vereniging stelt als doel de belangen van haar inwoners te behartigen in de meest brede zin des woords. Dit wordt gedaan door:

  • het houden van vergaderingen voor leden en bestuur;
  • het organiseren van andere overlegvormen, zoals commissies en werkgroepen voor de aanpak van bepaalde zaken ( o.a. Dorpsvisie);
  • het steunen van bestaande of op te richten plaatselijke verenigingen die voor het dorp van belang zijn;
  • het in contact treden met bevoegde instanties om de belangen van het dorp te bepleiten;
  • het ontwikkelen van andere activiteiten, die dienen ter verhoging van het welzijn van het dorp en zijn inwoners.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden van achttien jaar of ouder, het huidige bestuur bestaat uit zeven personen:
-Voorzitter, Jan Witteveen
-Secretaris, Margriet Bekema en Mira Hoek
-Penningmeester, Jitte Huitema
-Lid, Pier-Jan Zijsling
-Lid, Aukje Veldmans
-Lid, Wieger Bakker

Het bestuur vergadert eens per maand en houdt jaarlijks een ledenvergadering.

Contact
U kunt contact opnemen met het dorpsbelang via het e-mailadres: dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com

Meldingen doen bij gemeente over onze openbare ruimte
De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. Is de situatie onveilig? Heeft het spoed? Bel dan liever via 0515-48 90 00. Dan kunnen we meteen actie ondernemen. Dit kan ook buiten onze openingstijden. Uw melding wordt dan met spoed opgepakt door de calamiteitendienst.

‘Iets melden’ -> ‘Melding openbare ruimte’ -> Direct melden
Melding Openbare Ruimte

Wonen in Tjerkwerd?   www.woneninsudwestfryslan.nl

Gemeente SWF App – Nieuws direct op uw telefoon, wegafsluitingen in kaart en digitaal meldingen doorgeven? Download nu de Súdwest-Fryslân app in de Apple store of bij Google play. Met deze app ziet u de belangrijkste informatie en gemeentelijke diensten direct bij elkaar in overzichtelijke pictogrammen.

Documenten

Notulen Ledenvergadering 2023PowerPoint Ledenvergadering 2023Jaarverslag Dorpsbelang 2023Notulen ledenvergadering Dorpsbelang 2022Jaarverslag Dorpsbelang 2022Jaarverslag Dorpsbelang 20212020-11 Nieuwsbrief ledenJaarverslag dorpsbelang 2019Notulen ledenvergadering 2019Presentatie 11-stedenkunstwerk november 2019Presentatie BATS YN BYLD 2019Jaarverslag dorpsbelang 2018Notulen ledenvergadering 2018Jaarverslag dorpsbelang 2017Notulen ledenvergadering 2017Jaarverslag dorpsbelang 2016Notulen ledenvergadering 2016Dorpsvisie Tjerkwerd 2012-2024
X