HomeVoorzieningenDorpshuis ‘t Waltahûs

Dorpshuis ‘t Waltahûs

Het Waltahûs, net over de brug naar ons dorp, is ons dorpshuis. Een gebouw waar vaste en eenmalige activiteiten voor en door onze dorpsbewoners worden gehouden. Alle activiteiten in het Waltahûs worden maandelijks aangekondigd in de M.A.T..

Het Waltahûs wordt beheerd door een stichtingsbestuur, dat toeziet op het gebruik en de gebruiksregels. In principe vinden er alleen bijeenkomsten en activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor (alle) dorpsgenoten. Zoals de vaste avonden van clubs en verenigingen, de jaarvergaderingen van Dorpsbelang, de Oranjevereniging en Windkracht Tien, en activiteiten als de playbackshow en de nieuwjaarsborrel. Besloten bijeenkomsten/feesten zijn mogelijk, maar worden per verzoek beoordeeld. Voorwaarde is dat het om een dorpsactiviteit gaat.

Alle gebruikers van het Waltahûs betalen zaalhuur. Bardiensten en schoonmaak worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor consumpties en snacks gelden vaste prijzen. Jaarlijks wordt een vrijwilligersfeest georganiseerd. Eén keer per jaar is er een openbare jaarvergadering van het bestuur van het Waltahûs, waar iedereen vragen en voorstellen kan inbrengen.

Voor reserveringen (graag minimaal 2 weken van te voren in verband met bestellingen) kunt u terecht bij Rianne Steenwijk via 06 2541 1894 of waltahus@gmail.com.

X