HomeVerenigingen4 mei comité Tjerkwerd

4 mei comité Tjerkwerd

Inmiddels u allen bekend, is na een aantal jaren voorbereiding door een aantal initiatiefnemers een monument geplaatst op het kerkhof te Tjerkwerd. Een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers die tijdens de tweede wereldoorlog in Tjerkwerd zijn gevallen.

4,5mei.jpg

Via deze link en in het boek; “Opdat wij niet vergeten” door Gerben D. Wijnja, leest u hier meer over. Deze boeken zijn nog voorradig en tegen een vergoeding van 10,- euro te verkrijgen bij Joke de Jong. Het  monument is in 2014 onthuld. Het is geadopteerd door leerlingen van CBS  de Reinbôge, zij hebben een groot aandeel in de voorbereidingen en vervullen een rol tijdens de herdenking. Door middel van een lespakket worden de kinderen uit groep 7 en 8 voorbereid op de herdenking.

Monument 40

Het 4 mei comité bestaat uit de volgende personen;
Wiebren de Jong namens  de Oranje vereniging,
Heleen Wilts (voorzitter) namens de kerk,
Foekje Bakker namens het korps Eensgezindheid,
Geertje Bakker namens de Ouderraad van de Reinbôge en
Joke de Jong namens Dorpsbelang.

X