Wurk oan ‘e dyk: N359 Bolsward-Workum

0
780

Het is alweer een tijd geleden dat u voor het laatst iets van ons gehoord heeft. In de
nieuwsbrief van juli 2022 informeerden wij u over het eindontwerp voor de N359
Bolsward – Workum. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de planning van
de uitvoering.

Inrichting N359 Bolsward – Workum
In de nieuwsbrief van juli 2022 presenteerden wij het ontwerp voor de N359 tussen Tjerkwerd en Bolsward. Na een paar aanpassingen is het ontwerp nu definitief. Op www.fryslan.frl/n359 plaatsen we binnenkort het ontwerp. Het definitieve ontwerp van de inrichting van de N359 is bijna gelijk aan het ontwerp dat we in juli toonden.

Er zijn twee verschillen:

 1. Eemswoude houdt een (gewijzigde) aansluiting op de provinciale weg
  Eemswoude wordt niet volledig afgesloten van de provinciale weg. Verkeer kan vanuit de
  richting van Tjerkwerd afslaan naar Eemswoude en vanuit Eemswoude de N359 oprijden
  richting Bolsward.
 2. De parallelweg naar Baburen krijgt een verlenging
  In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat de verbinding van Baburen met de fietstunnel door de parallelweg Bolswarderweg te verlengen optioneel was. Deze verbinding voor
  fietsers en voetgangers komt er wel en wordt aangelegd met betonplaten. Dit stuk wordt
  dus smaller dan de rest van de parallelweg.

Werkzaamheden

 1. We voeren groot onderhoud uit aan de hoofdrijbaan tussen nieuwe ovonde en Panhuysbrug.
 2. We bouwen een rotonde op de plek van het kruispunt bij Tjerkwerd.
 3. Tussen Tjerkwerd en Bolsward voeren we groot onderhoud uit en verbreden we de hoofdrijbaan.
 4. De gemeentelijke parallelweg richten we in als fietsstraat. Automobilisten zijn hier te gast.

Planning
Op dit moment zijn we bezig met de aanbestedingsprocedure. We verwachten eind april de aannemer bekend te kunnen maken.

De voorlopige planning is dat de aannemer in de week van 6 mei start met het weghalen van het extra zand op het nieuwe deel van de parallelweg, zodat hij de kabels en leidingen kan verleggen. Daarna maakt de aannemer een tijdelijke weg rondom het kruispunt zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden kan doorrijden. Deze tijdelijke weg legt hij aan in de nacht. Aan deze tijdelijke weg komt een tijdelijke bushalte, ter hoogte van De Singel.

Vervolgens kan de aannemer beginnen met het bouwen van de ovonde. Tegelijkertijd wordt de gemeentelijke parallelweg Bolswarderweg ingericht als fietsstraat.

Na de aanleg van de ovonde en fietsstraat voeren we het groot onderhoud uit aan de hoofdrijbaan. We verwachten dat alle werkzaamheden eind november klaar zijn.

Hinder
Zodra de bypass in gebruik genomen is, worden de werkzaamheden aan de ovonde en de fietsstraat overdag uitgevoerd. Tjerkwerd, Eemswoude en de omgeving zijn via de hoofdrijbaan en de bypass bereikbaar. Het fietsverkeer leiden we om via de Trekdyk.

De onderhoudswerkzaamheden en de verbreding van de hoofdrijbaan voeren we ’s nachts uit. De N359 is tijdens die werkzaamheden dicht voor doorgaand verkeer tussen 19:30 uur en 05:30 uur. Overdag is de provinciale weg open.

De aannemer kan er voor kiezen een andere volgorde hanteren van de werkzaamheden, zodra de planning meer in detail duidelijk is zullen we hier een nieuwsbrief over sturen.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N359? Op www.fryslan.frl/N359 vindt u alle actuele informatie over dit project. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bel naar 058 292 5925 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. De projectleider is Jochum Visser.

LAAT EEN REACTIE ACHTER