Home Blog Pagina 2

Nieuwjaarsconcert Eensgezindheid met Folkert-Hans Tolsma

De 100-jarige muziekvereniging Eensgezindheid heeft op 14 januari een nieuwjaarsconcert met medewerking van Folkert-Hans Tolsma. Een muzikant in hart en nieren. Met zang, trompet...

Intocht Sinterklaas 2022

Op zaterdag 19 november was het dan zover, de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Nadat de boot lek was geraakt en de Sint...

Verhalenavond in Tjerkwerd 18 november

Verhalenavond in Tjerkwerd met zes inspirerende!! sprekers: Hinke Bouma, Folkert Schukken, Janke Nicolai, Hylke Speerstra, Daniëlle Kraft en Ids Willemsma. Datum: Vrijdag 18 november. Tijd: Inloop...

Kleurwedstrijd It Skieppesturtsje 2022

In It Skieppesturtsje november 2022 staat een kleurwedstrijd. Hieronder kun je de kleurplaat downloaden in een groter formaat. Kleur de kleurplaat in en lever...
Rommelmarkt 2016.jpg

Rommelmarkt 29 oktober 2022

Muziekvereniging Eensgezindheid organiseert weer haar tweejaarlijkse rommelmarkt. Vanwege corona terug van weggeweest. Met een veiling omstreeks 10.00 uur. Dit vindt plaats in de hal...

Memorabel jubileumconcert van 100-jarige fanfare Eensgezindheid Tjerkwerd

In een geweldig goed gevuld Theater Sneek beleefden Tjerkwerders, familie en muziekvrienden afgelopen zondag  een prachtige middag met muziek in al zijn facetten als...

Straatkaatsen met Pizza

Op zaterdag 17 September stond de laatste partij van dit seizoen op het programma, namelijk het straatkaatsen. De loting vond de vrijdagsavond tijdens de...

Strjitkeatsen mei pizza 17 septimber

K.F. De Twa Doarpen organisearret: Strjitkeatsen mei pizza Wannear: Sneon 17 septimber Wêr: Op de Sylroede Hoe let: Start is om 14.00 oere Foar wa: Foar leden die't...

Nachtkeatsen en volleyballen sneon 3 septimber

It nachtkeatsen en it volleyballen fûnen ûnder ideaale omstannichheden plak. Der stiene 12 partoer op de list en dy gongen om 8 oere los....

100 jaar Eensgezindheid; de verbindende factor

Op 22 januari 2022 bestond muziekvereniging Eensgezindheid uit Tjerkwerd 100 jaar. Een hele prestatie als je door de notulenboeken en verslagen leest. Het begon...
X