Uitnodiging Dodenherdenking 4 mei 2024 in Tjerkwerd

0
150

Op 4 mei herdenken wij de oorlogsslachtoffers. Bij de St Petruskerk wordt de dodenherdenking gehouden bij het monument “Opdat wij niet vergeten”. Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze herdenking.

Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid

We verzamelen om 19.00 uur op het schoolplein van CBS de Reinbôge. Om 19.15 uur lopen we, in stilte, gezamenlijk naar het Waltahûs, waar de stille tocht naar het monument begint.

Graag sluiten wij weer aan bij de landelijke oproep door ook in ons dorp de vlaggen de gehele dag halfstok te hangen.

4 mei comité Tjerkwerd,

Margriet Bekema, Jan de Groot, Jurjen Koehoorn, Jentje van der Stap, Heleen Wilts en Thea Zijsling

Om de herdenkingen in stand te houden, kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL13 ABNA 0970858000, ten name van Dorpsbelang o.v.v. bijdrage 4 mei comité Tjerkwerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER