Boelgoed in 1876

0
1036

Huitema State onder Tjerkwerd, voornaam Boereboelgoed, 12 april 1876. Notarissen C.C. LEDEBOER te Makkum en W. A. PEEREBOOM te Bolsward zullen bij boelgoed verkoopen:

boelgoedEen flink en gezond BESLAG VEE bestaande tilt: 36 stuks Hoornvee, als: beste melke, kalve- en vare Koejjen , waarbjj: een zeer fijne, jonge vette Koe en twee uitmuntende vare dito, 6 Hokkelingen, 12 voortreffelijke Suipkalvers, 10 beste Schapen met Lammeren en een tweejarige echte Engelsche Ram , drie Paarden: een fraaie bruinbies Merrie, eene beste zwarte Merrie en een zwart ruinpaard (allen mak en in alle tuig bereden).

BOERENREEUW en GEREEDSCHAPPEN: een bekleede Kapwagen en een dito Kapchais, vier beslagen hooiwagens, een beste Sleeptrog en dongegge, een groete koperen Kaasketel 48 koperen Aden en 14 houten dito, Brok- en .boteraden, 17 koperen emmers en 14 houten dito, Emmerbank, 8 Molkenvaten, Karn met koperen Hoep en toebehooren, een nieuwe best werkende Pletmolen, Tonnen, koperen Handvaatsel, een Wrongelmolen, twee nieuwe hooiroeden Hooilep, Kaarspers met Steenen, koperen kaasnap , Gootlingen , handketels, een nieuwe Slijpsteen, Schalen met Evenaar en 54 kilo Gewigt vier beste Kaasvaten, Schuifslede, Tiemen, Bindladder en Pontjes, Amerikaansche Vorken, twee Gereiden waaronder een zoo goed als nieuw, enkele en dubbele  Zijlen, Kret en Planken en hetgeen verder tot een volledig stel beste Greidboersgereedschappen behoort.

Goed onderhoudene MEUBELEN en HUISGERADEN als: Een groot eikenhouten Kabinet, Piano Tafels,  Spiegels * Stoelen, Stoven, Confer, Klokje, Karpetten en Loopers voorts: Koper, Tin, blik, Glas en Aardewerk. 75 kilo best Spek, eenige stukken Rookvleesch en twee potten met Smeer. 10.000 halve kilogr. Hooi.

Gegadigden komen Woensdag 12 April 1876, ‘s morgens 9 uur, ten huize van den Heer D.H.  Zjjsling, in de Jonkershuizen onder Tjerkwerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER