Bord Dyksicht

0
1198
Dyksicht001

Er worden 14 huizen gebouwd en de ijsbaan wordt verplaatst. In het nieuwbouwproject Tjerkwerd Zuid-Oost komen binnenkort vijf bouwkavels te koop. Haarsma Plan- en Projectontwikkeling/Gemeente Wûnseradiel verkoopt de kavels aan particulieren die daarop een vrijstaande woning mogen bouwen volgens een eigen ontwerp. Het ontwerp dient te passen binnen de beeldkwaliteitseisen van het plan Tjerkwerd Zuid-Oost.

Bij de toewijzing van de bouwkavels is de ‘Regeling voor inschrijving, loting en uitgifte van bouwkavels’ van toepassing. Dit houdt in dat u zich eerst in moet schrijven voordat u in aanmerking kan komen voor de kavel. U kunt uw verzoek tot inschrijving richten aan: Haarsma Plan- en Projectontwikkeling, Waltaweg 6, 8765 LP Tjerkwerd. Als meerdere kandidaten voor een zelfde bouwkavel zijn geregistreerd, gelden de volgende uitgangspunten:
1. Koper afkomstig uit het dorp Tjerkwerd.
2. Vervolgens een koper afkomstig uit de Gemeente Wûnseradiel.
3. Vervolgens een koper met een sociale en/of economische binding met de Gemeente Wûnseradiel.
4. Vervolgens een koper, niet zijnde één van de hiervoor onder 1. tot en met 3. genoemde gegadigden.

Dyksicht038
Plattegrond.
LAAT EEN REACTIE ACHTER