Fietsbrug eind April gereed

0
874

Eind april kunnen fietsers gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over het Van Panhuyskanaal bij Tjerkwerd. Fietsbrug Tjerkwerd eind april gereed. Bouw fietstunnels start begin april. 30 maart 2010: Eind april kunnen fietsers gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over het Van Panhuyskanaal bij Tjerkwerd. De fietsbrug is onderdeel van een aantal fietsvoorzieningen die de provincie Fryslân aanlegt rond de provinciale weg N359 nabij Tjerkwerd en Parrega. Naast de brug worden er drie nieuwe fietstunnels aangelegd. Met deze voorzieningen wordt de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verbeterd. Het laatste deel van de brug, het beweegbare aluminium deel, wordt 31 maart aangebracht. De bouw van de eerste tunnel start begin april.

De fietsbrug Tjerkwerd
Aan de westzijde van de bestaande brug is een smalle fietsbrug in aanbouw. Daarmee kunnen de fietsers van buurtschap Rytseterp binnenkort rechtstreeks naar de kruising in de N359 bij Tjerkwerd fietsen. Wanneer de fietstunnel in het voorjaar 2011 ook klaar is, kunnen de fietsers van Rytseterp de drukke N359 veilig kruisen. Tegelijk met de fietsbrug is de aansluiting van buurtschap Rytseterp op de N359 aangepast. Daarmee is het zicht voor het wegverkeer aanzienlijk verbeterd.

Het beweegbare aluminium deel van de brug wordt op 31 maart op de betonnen funderingen geplaatst. Het brugdeel is in Nieuw-Lekkerland, nabij Rotterdam, gebouwd. Na het plaatsen wordt het bewegingsmechaniek van de brug ingeregeld en afgesteld. Naar verwachting wordt de fietsbrug eind april in gebruik genomen. De werkzaamheden aan de brug zouden aanvankelijk 1 maart 2010 gereed zijn, maar de langdurige winterperiode heeft voor enige vertraging gezorgd.

De werkzaamheden aan de brug zorgen de komende weken nog voor beperkte hinder voor het wegverkeer. De vaarweggebruikers kunnen tot eind april beperkt de brug passeren, de brug wordt op afroep bediend. De provincie vraagt begrip voor de overlast.

Fietstunnels
Aan de noordzijde van Parrega, bij de kruising met de Angterperlaan, wordt de eerste van de drie nieuwe fietstunnels gebouwd. Daarmee kunnen fietsers van en naar onder meer Makkum en Gaast straks veilig de N359 kruisen, richting Bolsward en Parrega. De bouw start begin april. De tunnel wordt naar verwachting in augustus 2010 in gebruik genomen.

De bouw van de tweede fietstunnel bij Parrega, voor met name de fietsers van Ferwoude, start ook nog dit voorjaar en is naar verwachting in het najaar 2010 klaar. Dan is de bouw van de laatste tunnel bij Tjerkwerd inmiddels ook gestart. Naast de drie tunnels wordt in 2010 een nieuw fietspad en een gedeelte landbouwweg aangelegd. In het voorjaar van 2011 zijn alle werken gereed.

De werkzaamheden aan de tunnels zullen beperkte hinder voor het wegverkeer veroorzaken. Het wegverkeer wordt met tijdelijke wegomleggingen om de bouwplaatsen geleid. De bereikbaarheid van omwonenden en Tjerkwerd en Parrega en omstreken blijft gewaarborgd.

Kabels en leidingen
Daar waar de tunnels gebouwd worden, moeten nutsbedrijven hun kabels en leidingen verplaatsen. Voor de tunnel Parrega Noord is dat klaar, voor de tunnel Parrega Kern wordt dat op dit moment uitgevoerd. In april en mei 2010 worden de kabels en leidingen voor de tunnel bij Tjerkwerd verplaatst. De werkzaamheden door de nutsbedrijven zorgen voor enige verkeershinder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER