Frysk Marreplan

0
837
P1070044b

Start werkzaamheden Friese Merenproject in Wûnseradiel. Toen ik vanmorgen (18-1-2008) in Tsjerkwert kwam, stond er een enorm groot bord bij de driesprong, in het weiland van Joh. Dijkstra.

Na een openbare aanbesteding zijn de werkzaamheden voor het Friese Merenproject in de gemeente Wûnseradiel gegund aan Haarsma Infra en Milieu BV uit Tjerkwerd. Dit najaar wordt gestart met verschillende werkzaamheden om de watersportvoorzieningen in de gemeente Wûnseradiel aanzienlijk te verbeteren. Het grootste deel van de klus zal voor de start van het watersportseizoen 2008 klaar zijn. Omdat het werk grotendeels in het water en op de walkant plaatsvindt, zal de overlast voor bewoners van de dorpen beperkt zijn.

P1070046bIn Tjerkwerd wordt de gehele oever geschikt gemaakt voor het aanleggen van boten en zal er voor de plaatselijke bevolking een haventje worden gerealiseerd. Tevens zullen er aan de walkant voorzieningen worden gemaakt, zodat de passage van de brug gemakkelijker wordt. Bij de brug Eemswoude, de brug bij de Kanaalweg en de brug Exmorrazijl zullen wachtvoorzieningen worden aangelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelVerblijfsvergunning
Volgend artikelSingel 4a