Na 30 jaar speeltuin

0
1048
Speeltuin2 kl

Sinds vorige week zaterdag heeft Tjerkwerd een speeltuin: ,de lamkes pôle’. Jos Falkena (secretaris Stichting Windkracht 10) en Iris Feenstra (bedenkster van de naam van de speeltuin) openden de speeltuin in Tjerkwerd.

Nadat de ballonnen waren opgelaten mocht de jeugd de speeltuin in gebruik nemen (foto BN) bezit nemen. Na het openingswoord van Rob Dijkstra (voorzitter dorpsbelang) liet de jeugd ballonnen op en kon de jeugd bezit nemen van de speeltoestellen. Eind 1978 was er in het dorp al serieus sprake van het realiseren van een speeltuin. Het zou echter 30 jaar duren voor de speeltuin realiteit werd.

Vorig jaar raakte de ontwikkeling in een stroomversnelling toen Dorpsbelang een speeltuincommissie in het leven riep. Astrid de Boer, Elma Draaisma, overige leden van dorpsbelang hebben samen met de geweldige inzet van Mireille Galema en Riemkje Lemstra het project voor elkaar gekregen.

Speelhuis
Een pleinfeest in datzelfde jaar bracht al ruim 2000 euro in het laatje. Daarop volgde een bingo en actie (s)teun. Stichting Windkracht Tien sponsorde ruim 11.000 euro, namelijk het speelhuis met ondergrond. Overige bijdragen kwamen van de gemeente Wûnseradiel en Provincie Fryslân.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelKraakpand?
Volgend artikelJierfergadering Ysclup