Nachtkaatsen in Tjerkwerd

0
870
nachtkaatsen

Zaterdag 8 augustus ging om acht uur ‘s avonds in Tjerkwerd de eerste omloop van het nachtkaatsen los, een ledenpartij van K.F ‘De Twa Doarpen’. Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende zicht was in het donker had de sponsor ‘Miedema Lighting’ het veld voorzien van lampen aan alle zijden en in alle hoeken. Daarnaast werd er gekaatst met grotere, gele ballen. Deze ballen zijn zachter dan de normale kaatsballen, waardoor er in veel partijen spannende en lange tussenspellen werden gespeeld.

De finale werd gespeeld tussen Bert Jan Ouderkerken, Cor de Groot en Sietske vd Meulen, tegen Ype Bote Bonnema, Anne Gietema en Attie Gietema. Het werd een erg spannende partij met veel tussenspel en veel eersten die op 6-6 werden beslist. In eerste instantie gebeurde dit meer in het voordeel van Ype Bote cs dan Bert Jan cs. Ze namen een voorsprong van 4-2. Echter in de volgende twee eersten wisten Bert Jan cs naar hun hand te zetten; 4-4. Ype Bote cs.

Was de eerste die drie bordjes aan de telegraaf kreeg, maar daarna ging het plotseling heel snel in het voordeel van Bert Jan cs. De laatste twee eersten wisten ze alle twee met 6-0 naar zich toe te trekken, waardoor Bert Jan, Cor en Sietske de kransen wisten te verdienen met een 5-5 6-0 eindstand in de finale.

Klaas Jitze Tytsma, Reiny Haytema en Ewout vod Meer konden het in de eerste omloop net niet bolwerken tegen Auke Walsma, Aggie Walsma en Thomas Huitema. Ze verloren met 5-4 6-6. In de verliezersronde wisten zij de volgende twee omlopen echter wel te winnen waardoor ze in de finale terecht kwamen tegenover Jelle Brandsma, Jetske Dijkstra en Elske vod Meulen. Dit partuur was door Sjoerd Bouma, Linda Galema en Ruurdje Dijkstra in de eerste omloop naar de verliezerronde verwezen op de stand 5-2 6-4.

Ook dit werd een erg spannende finale waarbij het telkens gelijk op ging. Net als in de finale werden bijna alle eersten op 6-6 beslist. Op 5-4 6-6 werd er één van de enige zit-ballen van de partij geslagen, waardoor de overwinning naar Jelle, Jetske en Elske ging. Rond vier uur ‘s nachts werd de laatste bal geslagen waarna Bert Miedema van Miedema Lighting persoonlijk de door hem gesponsorde prijzen aan de winnaars uitreikte.

kransen senioren 1
Bert Jan Ouderkerken,sponsor Bert Miedema van Miedema Lightning, Sietske van der Meulen, en Cor de Groot (foto Jetske Dijkstra).
LAAT EEN REACTIE ACHTER