Home De fleanende krie, Maaie 198? Eise Feenstra, Boukje, Klaas, Johannes, Bate, en mem Marije Bate's Aukema.Eise Feenstra wie timmerman yn Parregea

Eise Feenstra, Boukje, Klaas, Johannes, Bate, en mem Marije Bate’s Aukema.Eise Feenstra wie timmerman yn Parregea

Op Aaksens lôge in geaslik fjoer
LAAT EEN REACTIE ACHTER
Op Aeksens bij Bate Aukema yn it jister.
X