P.F. van Zuiden partij

0
1061
MG 2091-W

Op zondag 4 september werd in Tjerkwerd de laatste partij van het seizoen verkaatst. De weersvoorspellingen beloofden weinig goeds, maar gelukkig bleef het bij een enkel buitje en was het verder de hele dag prachtig kaatsweer.

 MG 1960-1-W  MG 1967-1-W

 MG 1983-1-W

In de finale stonden Ype Bote Bonnema, Rowanne Terpstra en Jentsje vd Stap tegenover Anno Galama, Roel Hekkema en Riemer Haytema.

 MG 1974-1-W  MG 1964-1-W

Ype Bote cs was de eerste omloop vrij gemakkelijk doorgekomen. In de tweede omloop hadden ze een zware dobber aan Auke Walsma, Jacobien Postma en Thomas Huitema. Op 5-4 6-6 konden ze toch de winst naar hun toe trekken. In de derde omloop kwamen tegenstanders Bert Jan Ouderkerken, Klaas Jan Haytema en Marc de Boer pas laat op gang. Dezen konden de reeds opgelopen achterstand niet meer goedmaken en verloren met 5-1 6-4 van Ype Bote, Rowanne en Jentsje.

 MG 1971-1-W

 MG 1977-1-W

De andere finalisten, Anno, Roel en Riemer, versloegen in de eerste omloop Wiebren Poelstra, Freerkje Walsma en Jan Witteveen met 5-3 6-0. In de tweede omloop waren ze te sterk voor Jelle Brandsma, Theo Galema en Yvonne Galama. Deze partij werd door Anno cs. gewonnen met 5-3 6-6.

 MG 1990-1-W

 MG 1992-1-W

In de finale had Anno cs in eerste instantie het betere van het spel. Zij kwamen voor tot 3-1 en twee eersten later 4-2. Pas hierna begon het spel bij Ype Bote cs beter te lopen. Het werd gelijk, 4-4 en Ype Bote cs ging er zelfs overheen. Anno cs kwam nog op 5-4 6-6, maar met een bovenslag van Ype Bote ging de winst naar zijn partuur.

 MG 1996-1-W

 MG 2025-1-W

Dan de verliezersronde. Jan Hessel de Groot, Anne Bakker en Hotske Burghgraef namen het daar in de finale op tegen Seakle Witteveen, Wiebren de Jong en Agatha Witteveen. Jan Hessel cs bleek in deze strijd net even sterker. Zij wonnen met 5-3 6-6

 MG 2033-1-W

 MG 1994-1-W

Na afloop waren er voor alle winnaars leuke prijzen, die werden aangeboden door aannemersbedrijf P.F. Van Zuiden uit Tjerkwerd.

 MG 1997-1-W

 MG 2031-1-W

Hiermee kwam er een einde aan het kaatsseizoen van KF De Twa Doarpen. Op vrijdag 16 september wordt het seizoen officieel afgesloten met de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij ook de prijzen voor het competitiekaatsen worden uitgereikt. Alle leden worden deze avond om 20.00 uur verwacht in It Waltahûs in Tjerkwerd.

 MG 2039-1-W

LAAT EEN REACTIE ACHTER