Singel 8

0
1561
Singel447

Op de foto Thea Gietema bij de waslijn, en schilder Gerrit Mulder in de keuken bij het raam te verven. Hier stond vroeger het Waltaslot. Aan de voorkant van de boerderij ligt nog een stuk van de oude slotgracht. In 1916 werd de boerderij nog als Waltaslot in de verkoop boekjes aangemerkt. Sjoukje Dijkstra en H. van der Krieke hebben hier geboerd. Evenals Adrianus van der Meer en Romkje Oedsma. Later Fokke Gietema en Thea van der Meer. Nu is de boerderij in tweeën gesplitst. In de vooreind wonen Jaap van Lingen en Betty Jellema, in het achtereind wonen Fokko Rollema en Jaap Visser.

Singel427
En zo zag het beruchte Waltaslot er vroeger uit. Dit is tekening fan Stellingwerf uit 1730.
Singel429
Sjouke Lemstra en zijn verloofde Eelkje van der Veen zullen trouwen, ze staan klaar bij de auto van Klaas Schukken, om naar het gemeentehuis in Witmarsum te gaan. Dit is op het erf van Adri van der Meer. De boenstap en het oude hok staan er niet meer.
Singel431
Voorkant van de boerderij van Adri van der Meer.
Singel433
Fam. van der Meer, van Singel nr 8, voorheen” it Waltaslot “. v.l.n.r. vader Adrie van der Meer, zoon Herre, dochter Thea, dan Berendje, ze noemen haar Zus. Daarvoor Anny, en dan moeder Romkje Oedsma.
Singel436
Thea bij de boenstap, de omheining is nu weg, mar de pomp staat er nog.
Singel441
Aan het schaap melken in de ” jister “bij Adrie van der Meer, op de Singel. Links Berendje, in de midden Anny, en daarnaast Thea.
Singel443
Berendje van der Meer met de lammetjes. Achteraan het huis van Rintje en Geke Bakker (Singel 6).
Singel439
In de midden heakeninginne Thea van der Meer. Naast haar de burgemeester van Bolsward.
Singel426
Weer op de Singel, maar nu bij Fokke Gietema op het erf. De beide jongens zijn van ds. Lutijn. Op de achtergrond het huisje van Tjitte Wijngaarden.
Singel445
Het laatste hooi bij Fokke Gietema. Op de tractor Harm, van Jappie Oostenveld, daar achter Goatzen van Gurbe Brandsma. Dan krijgen we Rinze van Binke Bakker. Naast de wagen Thea Gietema van der Meer, met kleine Bart en rechts Rommy Gietema, en Bea van der Meer, dochter van Herre van der Meer.
Singel448
Foto vanuit de kerktoren.
Singel472
± 1980  (foto G.Mulder).
Singel471
± 1980  (foto G.Mulder).
Singel414
Luchtfoto ± 2000.
Singel465
± 1980  (foto G.Mulder).
Singel481
2012 Jaap en Betty wonen er nu.
Singel422
De boerderij in tweeën, in het midden de voordeur van Fokko en Jaap.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelKerkstraat 19
Volgend artikelWaltawei 1