Ymswâlde 12

0
1127
NR444

Deze boerderij stond eerder op Ytsum onder Wolsum. Daar stonden 2 boerderijen op een terp. De boerderijen zijn afgebroken in 1863, de terp afgegraven. Een boerderij werd op de zelfde plaats weer opgebouwd, de andere kwam op Ymswalde te staan. Gevelsteen: Éerste steen gelegd den 1 juli 1865 door Sjoerd L. de Boer.

Bewoners: 1863  Lolke Sjoerds de Boer en Minke Harmens Gerritsma. 1874  Minke Harmens Gerritsma en Feike Everts Yntema. 1907  Symon Hessels Baarda en Durkje Bouwes Speerstra. 1918 Bauke Sjoerds Buwalda en Sijke Baarda. 1949 Sjoerd Buwalda en Sara Cornelis Posthumus. In 1983 wordt de plaats verkocht aan Sjerp en Sietze Heeres.

NR441
Bij Bouke Buwalda op Eemswoude.
NR442
Sjoerd Buwalda haalt de koeien op voor een melkbeurt.
NR444
De voorgevel van de boerderij van Sjoerd Buwalda, met kleine Bauke in de kinderwagen.
NR445
Sjoerd en vader Bauke Buwalda bij de voordeur.
NR447
Op Eemswoude, bij de familie Buwalda. v.l.n.r. Sara Buwalda Posthumus, Pake Bauke Buwalda, Bauke Buwalda Junior en Sjoerd Buwalda.
NR447a
De Familie Buwalda. v.l.n.r. dochter Geertje, vader Bauke Buwalda, dochter Durkje, moeder Sara Speersta, dochter Richtje en zoon Sjoerd.
NR451
Sjoerd Buwalda aan het melken.
NR452
Bij de boerderij stond ooit een arbeidershuisje.

Bewoners: Hantje Hessel’s Bruinsma, en zijn vrouw Froukje Obe´s van der Schel. In of na de oorlogsjaren woonden hier Jan Woudstra en Minke Woudstra-Bosma. Met dank aan George Volbeda.

heeres 8
Boerderij Heeres. Het huis staat op de plaats van de oude boerderij. Foto G. Volbeda.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelBeabuorren 17
Volgend artikelArken in Tjerkwerd