Ymswâlde 9

0
1189
NR435

Dit waren vroeger 3 woningen onder een dak. Daarachter stond een hooiberg met een woning. In de woning achter bij de hooiberg woonden fam. Haagsma (boomsnoeier), fam. Pieter Kamstra en fam. van der Berg.

Links woonden Pieter en Siemontje Volbeda-Couperus, fam. Staal, fam. Romke Nieuwland, fam. Jurjen Postma, Yme de Jong en Hiltje Beukmer, Gurbe Brandsma en Feikje Feenstra en Meindert en Koba Boorsma. In het midden Fam. van der Berg tot 1925. Pieter Kamstra en Johaniske de Boer tot 1933.

Rechts Pieter en Siemontje Volbeda (hadden een winkeltje). Alle en Klaske Douma. In 1925 is de hooiberg afgebroken en is er een schuur en stal gebouwd. Eigenaar was Rients Cornelis Posthumus en Trijntje Bruinsma. Marten Posthumus en Anna Gerrits de Boer hadden eerst de 2 rechter kamers. Toen Meindert en Koba Boorsma verhuisden kregen ze het hele huis.

In 1961 Siebren Miedema en Trijntje Posthumus. De molen achter bij Marten Posthumus. Deze bemaalde het land van Posthumus en Twijnstra.

NR436 De molen achter bij Marten Posthumus

foto 1 marten posthumus
Het gezin Marten Posthumus, v.l.n.r. Tine, Gatske, Marten, en Anne. Foto van Siebren en Tine Miedema.
foto 2. siebren en tine
Huidige bewoners Siebren en Tine Miedema.
Eemswouderlaan 66
Rond 1990. Foto’s G. Mulder.

Eemswouderlaan 65bEemswouderlaan 65a

Siebren en tine 50 jaar echtpaar w
Siebren en Tine Miedema 50 jaar getrouwd op 9 mei 2011.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelBeabuorren 17
Volgend artikelArken in Tjerkwerd