Michiel de Jong 25 jaar koster

0
826
25koster4

Vlak  voor  de kerstdagen in 1980 nam Michiel de Jong (70) de kosterstaken van de kerk in Tjerkwerd  over van zijn vader Wieger de Jong.,Heit koe it net mear dwaan, fanwege sykte fan ús mem. Hy moast by mem bliuwe en doe ha ik it oernommen’,  vertelde Michiel de Jong over zijn start als  koster van de kerk in zijn woonplaats Tjerkwerd.

Omdat het kosterschap in Tjerkwerd een parttime functie is,kon De Jong zijn dagelijkse werk als postbesteller blijven döen. `s Avonds en in de weekeinden paste hij op de kerk   en  assisteerde  hij de dominee bij diens werkzaamheden. De kerk zag er toen niet best uit en was nodig toe aan een grondige opknapbeurt. ,Toen ik begon was het een oud en slecht gebouw. Het duurde tot 1990 voor de eerste restauratie plaatsvond,  gevolgd door de grote restauratie in 1994. Een hoogtepunt was echter het opknappen van het grafmonument in de kerk in 2004′, vertelt De Jong enkele dagen na zijn jubleum. Mede door de aanwezigheid van de vleermuizenkolonie en het monumentale grafmonument is het (toeristische) bezoek aan de kerk enorm toegenomen.,Der komme no folle mear minsken as yn it begjin’, weet De Jong.

Driemaal per maandvindt er in de Sint Petruskerk  een  kerkdienst plaats, waarin de ,eigen’ dominee Roodenburg voorgaat. Op de vierde zondag vindt de kerkdienst  in  Dedgum plaats. In december kreeg koster Michiel de Jong, in het bijzijn van vele  familieleden en kerkgangers, door Hessel de Groot, voorzitter van de Kerkenraad, een draaginsigne in zilver opgespeld en ontving hij een oorkonde. Na afloop van de kerkdienst vond nog een receptie plaats in het Waltahûs  waar De Groot de jubilerende koster nogmaals in het zonnetje zette,  waarna Michiel  De Jong op zijn eigen wijze de Kerkenraad en de aanwezigen bedankte voor de onderscheiding en de vele felicitaties.

Op de foto zien we Hessel de Groot (links) heeft de draag insigne opgespeld en feliciteert Michiel de Jong.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelSingel 3 en 5
Volgend artikelDe Iemswâldsters 1983