AED in Tjerkwerd

0
981
AED1

Op de foto Hinke Twijnstra (1) kijkt toe hoe Hinke Brandsma (m) en Akke de Haan de nieuwe AED aan de muur bevestigen. Foto Uultsje Talsma.

Eigenlijk is het bestuur van de Tjerkwerder EHBO-vereniging apetrots op haar dorpsgenoten. Toen duidelijk was dat de vrijwilligers nergens subsidie kregen, toonde het kleine dorp zich groot en schonk royaal het aankoopbedrag voor een AED.

TJERKWERD – Een Automatische Elektronische Defibrillator (AED) kan het verschil betekenen tussen leven en dood. „Elke minut earder dat jo it apparaat oanslute op in pasjint yn problemen, jout him 10 persint mear kans om it te oerlibjen,” vertelt voorzitter Hinke Twijnstra van de EHBO vereniging Tjerkwerd e.o. Bij de levendige -vereniging groeide de laatste jaren de wens om zelfde beschikking te hebben over een AED. Omdat er een prijskaartje van €2000 aan hangt, moest er geld van buiten de vereniging aan te pas komen. Secretaris Hinke Brandsma: „Wy hawwe earst by de gemeente Wunseradiel oan west, mar dy woe der net oan. ‘At we Tsjerkwert dog-ge, moatte alle 27 doarpen dwaan’ wie it argument om de subsydzje te wegerjen.”

Ook bij andere instanties vingen de Tsjerkwerders bot. Een rondgang langs alle bedrijven, verenigingen en stichtingen in het dorp zelf leverde aanzienlijk meer respons op. Een collecte bracht nog eens een kleine €500 op en daarmee kon de AED worden aangeschaft en is ook het onderhoud voor de komende jaren gegarandeerd.

Het is volgens Twijnstra een misverstand te denken dat het aansluiten van het apparaat al voldoende is. Het analyseert de toestand van het slachtoffer en geeft eventueel een stroomstoot af om het hart in een normaal ritme te brengen. „Mar dêrnei moat der seker noch twa minuten reanimearre wurde.”

Hinke Twijnstra verzorgde de opleiding van een aantal EHBO’ers tot `bediener van de aed’. Zij kunnen ook allemaal reanimeren. De AED heeft een plekje gekregen in het dorpshuis. De Tsjerkwerders zijn inmiddels op de hoogte gebracht welke dorpsgenoten het apparaat kunnen bedienen en in geval van nood ingeschakeld kunnen worden. „En at der evenementen lykas it feest of keatsen binne, hawwe wy him fansels by us,” vertelt Akke de Haan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelVerkeersbord
Volgend artikelKraakpand?