Babuurstermolen onder contract bij Wetterskip

0
1341
Molen Baburen

Op 24 maart j.l. is door de besturen van het WF en DFM een contract getekend om poldermolens in te zetten bij extreem waterbezwaar. Als locatie is hiervoor de Babuurster molen uitgekozen, welke onder toezicht van molenaar Henk Kuipers zijn kunnen heeft getoond aan de aanwezigen. Het idee voor de inzet van molens als hulpbemaling is ontstaan, nadat een paar jaar geleden ook molens zijn ingezet bij een te hoge waterstand in een aantal polders.

Over de inzetbaarheid van de molens is door het WF en DFM een inventarisatie uitgevoerd. Een voorwaarde voor de inzet is natuurlijk het direct uitslaan op de Friese boezem. Helaas bleek dat bij de uitvoering van landinrichting projecten veel molens van de boezem zijn afgesloten. Of dat nu nog zo zou gebeuren?

Bij de inventarisatie bleek verder dat een aantal tochtsloten moeten worden uit gebaggerd en duikers vervangen. Deze werken zal het WF in de komende jaren uitvoeren.

Voor het ondertekenen van de overeenkomst heeft DFM de inzetbaarheid van haar molenaars onderzocht. Hierbij bleek dat ca. twintig van de ruim dertig molenaars beschikbaar zijn. Deze willen en kunnen zonodig ook op een andere molen draaien. Het aantal van twintig moet voldoende zijn om een aantal molens acht en veertig uur te laten draaien.

Bij de eerdere inzet van de molens bij hoog water vonden veel molenaars het prachtig dat ze echt aan het werk konden met hun molens. Voor de boeren was de hoge waterstand minder plezierig en deze zullen bepaald niet zitten te wachten op de inzet van de molens. Het WF overlegt nog met een aantal andere moleneigenaren over de inzet van hun molens.

Bron: De Utskoat, kwartaalblad van De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders juni 2006.

De historische molens die zaterdag 8-12-2007 zijn ingezet om Friese polders te helpen leegpompen hebben goed werk verricht. De polders waren vlot leeg. De molens in onder meer Tjerkwerd, Wyns en Wanswerd hadden vanmiddag al geen of nauwelijks werk meer.

babuurster molen1
Babuurster molen.

De inzet van twintig molens van de Stichting Fryske Mole was een test van Wetterskip Fryslân. Woensdag zag het er naar uit dat de bijstand ook noodzakelijk zou zijn omdat er 35 millimeter water werd voorspeld. Maar dat bleek niet het geval.

Er viel uiteindelijk 19 millimeter en dat was voor de gemalen alleen ook te behappen geweest. ,,Maar het is mooi dat we de molens nu voor calamiteiten achter de hand hebben”, aldus Pier Schaper van het waterschap. ,,En we kunnen trots zijn op dit mooie stukje cultureel erfgoed.”

Leeuwarder Courant, donderdag, 20 december 2007

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelAnne Posthuma
Volgend artikel20 jaar Con Spirito