De Kade

0
1121
kade1

De Kade met bomen. Helemaal links op nr 10 woonde Willem Kuipers. Deze had hier een kuiperij, maar was ook postbode. Gerrit de Boer en zijn vrouw Gatske Aukema hebben hier ook gewoond. Gerrit de Boer was turfgraver en Gatske was kraamvrouw. Harmen de Boer en zijn zuster Jantje hebben hier gewoond. Germ en Grietje de Jong woonden daarna in dit pand. Nu bewoont Corrie Postma dit huis.

kade2
Wat later in de tijd.

Het tweede huis nr 8  was eerst een touwhandel van Louw Reinsma. Van 1930 tot 1948 was het de winkel van Jan Sijtsma. In 1949 kocht Freerk Schakel de winkel en begon in 1954 samen met zijn vrouw Wiep Miedema een groentezaak. Zijn zoon Richard woont er nu maar de winkel is al lang dicht.

kade3
Het Heechhûs.

In het “Heechhus” was ooit de kledingmakerij gevestigd van Ruurd Posthumus. Hij had ooit 5 knechten in dienst. Later was het huis in het bezit van de diaconie en woonden er weduwen en weduwnaars. De familie A. Robijn en M v.d. Wal hebben er ook in gewoond. In 1963 werd het gesloopt om er het woonhuis van Pieter Poelstra en Geertje Hoekema  neer te zetten. 

kade 50
It Heechhûs.

Een prachtige foto van de 3 huizen aan de kade. Links nr 10 ,dan nr 8 de groente en kruidenierwinkel (op de gevel is een bordje met DE koffie te zien). Dan nr 6 het Heechhûs. Nog in volle glorie. De foto is op een zonnige dag genomen: Op nr 10 zie je de zonwering, nr 8 is in de winkel de zonwering te zien en op nr 6 zijn de blinden rechts dicht. (Met dank aan Ria Speerstra voor de foto)

kade4
De pastorie met de Ned.Herv.Kerk

Rechts het huis waar Corrie Postma nu woont.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelCVO-School 1920-1929
Volgend artikelKerkstraat 1