CVO-School 1920-1929

0
1395
CVO school 1929

Nr 844 Ch. Lagere School van Tjerkwerd met meester Stoffelsma in 1929.  Foto van Pietje Boersma-Sijtsma Nijland. 1. Juf Straatsma, 2. Jappie Twijnstra, 3. Lena Tymsma, 4. Hieke Bartsma, 5. Fetje Bosma, 6. Alle de Vries, 7. Hendrik Jouwsma, 8. Sies Visser, 9. Pieter Hilt, 10. Sjoukje Draaier, 11. Hinke de Boer, 12. Akke Jorritsma, 13. Boukje Jorritsma, 14. Pietje Sijtsma, 15. Juf Reitsma, 16. Marten v/d Wal, 17. Feikje de Vries, 18. Meester Stoffelsma, 19. Jorrit F. Jorritsma, 20. Geertje Bartsma, 21. Betje Horjus, 22. Coba Horjus, 23. Anna Bootsma, 24. Gerben M v.d. Wal, 25. Hinke M. v/d Wal, 26. Gepke Bootsma, 27. Janke Rusticus, 28. Jan S Bootsma, 29. Jan T Bootsma, 30. Tjerk Baagema, 31. Anne Baagema, 32. Meindert Rusticus, 33. Tjalling Horjus en 34. Jan Walstra.

C.V.O. school 1929

C.V.O. school, 1929.

Boven v.l.n.r. Rients Wiersma, Freerk Schakel, Willem Schakel. 

NR846 C.V.O schoolreisje naar Hotel Weener Oranjewoud 30-7-1926
NR846 C.V.O schoolreisje naar Hotel Weener Oranjewoud 30-7-1926

NR846 C.V.O schoolreisje naar Hotel Weener Oranjewoud 30-7-1926. 1. Gerard Damsma, 2. Sytse W. de Jong,  ………  23. Meester H.J.Martens, …………. 33. Binkje J. Kuiper,  ………. 37. Tine Zijlstra, ……………… 50. Pietje S. Sytsma,  ……………. 59. Doede Wijngaarden.

NR847 Met de kinderen op schoolreisje naar 'Hotel-Weener' te Oranjewoud 30-7-1926
NR847 Met de kinderen op schoolreisje naar ‘Hotel-Weener’ te Oranjewoud 30-7-1926

NR847  Met de kinderen mee op schoolreisje naar ‘Hotel-Weener’ te Oranjewoud 30-7-1926. 1. Lolle Schakel, 2. Sieberen Bootsma, 3. Meindert v/d Wal, 4. Teake Kooyenga, 5. Pieter Volbeda, 6. ? uit dedgum, 7. Heabeltje L Schakel de Vries, 8. Liesbet S. Bootsma, 9. Bettje Tj de Boer, 10. Siementje P Volbeda, 11. Akke Sytsma-Douma, 12. Siemen Sytsma, 13. Meester J.Martens, 14. Boukje v Zwarte, Eelk Haagsma, 15. Anke H.Bartsma-Kuipers, 16. Murke Maaike, 17. ? dedgum, 18. Sijke B.Buwalda, 19. Trijntje J de Haas, 20. Jeltje F.Jorritsma, 21. Jacob v/d Wal (vader v Meindert), 22. Marten de Jong, 23. Uilkje G. Draaier, 24. Aaltje Fr Scheepstra, 25. Boukje J Hilt, 26. Jan Hilt, 27. Piebe Hoekema, 28. Hotse de Jong, 29. Pier Burghgraaf, 30. Eeuwke Reitsma, 31. Wiepkje E.Reitsma- v. Wieren en 32. Meester de Graaf

NR853 25 jarig jubileum van H.S. Reitsma 1902/3 - 1927/28
NR853 25 jarig jubileum van H.S. Reitsma 1902/3 – 1927/28

NR853 25 jarig jubileum van H.S. Reitsma 1902/3 – 1927/28
(foto G Poelstra Hoekema)
1. meester J. Martens, 2. ?, 3. Eeuwke Reidsma, 4. Juf Oskamp, 5. Hotse de Jong, 6. Meester de Graaf, 7. Piebe Hoekema, 8. Harmen Reidsma, 9. Vrouw van H. Reidsma en 10. Pier Burghgraeff.

Schoolfeest
Schoolfeest
Schoolfeest
Schoolfeest
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelOnvindbaar adres
Volgend artikelDe Kade