De MDT- Partij

0
1208
mdt Senioren

De eerste prijs winnaars samen met de sponsor: vlnr Freerkje Walsma, Rob Dijkstra, Anno Galama, Anneke Feenstra, Rowanne Terpstra en Marije Dijkstra de foto is gemaakt door Jetske Dijkstra.

10 partuur telde de lijst van de MDT-partij zaterdag 29 augustus, alweer de laatste partij van het seizoen. ‘s Ochtends viel er zo nu en dan een bui, maar ‘s middags klaarde de lucht gelukkig weer mooi op. De harde wind bleef echter de hele dag aanwezig en speelde menig kaatser parten. Doordat het nadeel voor iedereen gelijk was werden er toch veel spannende partijen gekaatst.

Klaas Sjoerd Koopmans, Durk Ouderkerken en Atty Gietema hadden in de eerste omloop veel moeite met Marco Burghgraef, Theo Galema en Joke de Jong. Op 5-5 6-2 wisten ze alsnog de winst naar hun toe te trekken. In de tweede omloop hadden Klaas Sjoerd cs een staand nummer, waardoor ze automatisch in de derde omloop terecht kwamen. Daar kwamen ze tegenover Jan Hessel de Groot, Age Gietema en Jentsje van der Stap te staan. Ook nu ging de overwinning naar Klaas Sjoerd cs.; 5-0 6-4. Hiermee hadden ze hun plaatsje in de finale bereikt.

Hun tegenstanders in de finale, Anno Galama, Freerkje Walsma en Rowanne Terpstra hadden ook in de eerste omloop de meeste tegenstand gekregen. Tegen Jelle Brandsma, Aggie Walsma en Saskia van der Weide werd het 5-5 6-4 voor het partuur van Anno.

In de tweede omloop waren ze een maatje te groot voor Sjoerd Bouma, Froukje Walsma en Jetske Dijkstra. Vooral de opslag van voor best opslager Freerkje bracht hen een duidelijke overwinning; 5-1 6-4. Hierdoor belande dit partuur in de finale, want in de derde omloop hadden zij een staand nummer.

Dat Anno, Freerkje en Rowanne in vorm waren lieten ze ook zien in de finale. Klaas Sjoerd, Durk en Atty werden verslagen met duidelijke cijfers: 5-2 6-2

In de finale van de verliezersronde ging het er spannender aan toe. Wiebren Poelstra, Anne Gietema en Thomas Huitema kaatsten daar tegen Jelle Brandsma, Aggie Walsma en Saskia van der Weide. Op de stand 5-5 6-6 wist Wiebren met een bovenslag de winst naar zich toe te trekken.

Naast de prachtige kransen voor de nummers één was er voor alle prijswinnaars nog een erg mooi prijzenpakket, samengesteld en gesponsord door Machinehandel Dijkstra.

Met deze partij kwam er een einde aan het kaatsseizoen van KF ‘De Twa Doarpen’. Op vrijdag 18 september zal het seizoen officieel afgesloten worden met de ledenvergadering en de prijsuitreiking van de competitie in het Waltahús.

Uitslag MDT-partij:
1. Anno Galama, Freerkje Walsma en Rowanne Terpstra, 2. Klaas Sjoerd Koopmans, Durk Ouderkerken en Atty Gietema, 3. Jan Hessel de Groot, Age Gietema en Jentsje van der Stap.

Verliezersronde:
1. Wiebren Poelstra, Anne Gietema en Thomas Huitema, 2. Jelle Brandsma, Aggie Walsma en Saskia van der Weide, 3. Marco Burghgraef, Theo Galema en Joke de Jong.

LAAT EEN REACTIE ACHTER