De reuny fan 1987

0
790
Folder

Op 3,4 en 5 september 1987 werd er feest gevierd in het dorp. Hieronder een kranteartiekel in de Bolswarder Courant van 2 september 1987. (Ik heb maar een paar foto’s kunnen vinden van deze feesten. Zijn er mensen die nog foto’s hebben van deze dagen? wij houden ons zeer aanbevolen.

Meer dan 600 mensen op eerste reünie Tjerkwerd.

TJERKWERD – Meer dan 6OO reünisten hebben zich opgegeven voor de eerste reünie van het dorp Tjerkwerd, die op zaterdag 5 september wordt gehouden. De reunie vormt het hoogtepunt van het dorpsfeest in Tjerkwerd. Dit dorps- feest wordt donderdagavond geopend door burgemeester drs. M. Abma van Wûnseradiel. Op de reünie wordt een fotoboek van Tjerkwerd gepresenteerd, dat is samengesteld door de familie Buwalda en de heer Mulder uit Tjerkwerd.

Een grote ringrijderij om de zilveren zweep is één van de eerste festiviteiten in het kader van het dorpsfeest. Vrijdag 4 september om zeven uur ‘s avonds zullen de rijders om deze prijs strijden. De ringrijderij wordt gevolgd door een optreden van de Volendamse groep ‘The next one’. De zaterdag wordt echter door alle Tjerkwerders gezien als het hoogtepunt van het feest- Om tien uur zullen de reünisten zich dan in Tjerkwerd verzamelen. Onder de reünisten bevinden zich vrij veel mensen uit Amerika, maar ook oude dorpsbewoners uit Canada en Duitsland. Sommigen verblijven al een tijdje in Tjerkwerd bij familie of kennissen.

Folder2
Folder

Het fotoboek, dat op de reünie gepresenteerd wordt, bevat zowel geschiedenisfoto’s van het dorp als foto’s van deze tijd. Om half twee ‘s middags zal er een nostalgische optocht gehouden worden met daarin onder andere een trekschuit. Vanaf twee uur kunnen de reünisten een wandeling maken door het dorp en onderweg allerlei exposities bekijken, waaronder foto’s, dia’s en films over Tjerkwerd. In atelier Artisjok zijn oude vondsten uit Tjerkwerd te zien, die geleend zijn van het Fries Museum. De reünie wordt afgesloten met een koffietafel en een revue, die door eigen inwoners wordt opgevoerd. De revue is geschreven door R. Speerstra uit Tjerkwerd.

Folders
Folder

De reünie wordt gehouden naar aanleiding van de jubilea van het muziekkorps en het koor. Een jaar geleden is een reüniecommissie met de voorbereidingen begonnen. Vanuit alle verenigingen nam één afgevaardigde zitting in deze commissie. De bewoners van elk huis moesten de adressen van de oude bewoners zien te achterhalen. “Verder hebben we gebruik gemaakt van het goede geheugen van oudere dorpsbewoners”, aldus Thea Dam, secretaresse van de reüniecommissie. ‘s Middags konden de reünisten genieten van een historische optocht met 13 wagens en kon men een wandeling maken langs allerlei uitstallingen in het dorp.

Folder3
Folder
revue 87001a
Opening door de voorzitter van de commissie H.Feenstra en de Burgemeester van Wûnseradiel.
iepening1
Opening door de voorzitter van de commissie H.Feenstra en de Burgemeester van Wûnseradiel.
revue 87001c
Optocht
revue 87002b
It âlde tolhek.
revue 87003a
It âlde huske van Tjitte Wijngaarden.
revue 87003b
It âlde huske van Tjitte Wijngaarden.
revue 87004a
Johannes en Sietske
revue 87004b
De autobus fan Zwaagstra
revue 87005a
Freerk Schakel as de molkboer op Singel 1 by frou Mulder.
revue 87005b
Hofke sjonge by dumny.
revue 87006a
De skotsploech
revue 87006c
De skotsploech
revue 87013a
Exposiesje fan foto´s in de âld skoale. De skoale waard dernei ôbrutsen.

revue 87013b

revue 87014a

revue 87015a

revue 87015b

revue 87015c

revue 87007a
De hal bij Ule Haarsma 600 reünisten.

revue 87007b

revue 87008b
Overhandiging van het eerste fotoboek door voorzitter H. Feenstra aan S. Buwalde en G.Mulder.
revue 87009b
Mevrouw Mulder krijgt een bloemetje.
revue 87010b
Uitreiking skieppesturt.

Net als op Nieuwjaarsdag had de redactie van het dorpskrantje besloten een ‘Skieppesturt’ uit  te reiken aan iemand die verdienstelijk is geweest voor het dorp. Dit keer had de ‘skieppesturt’ een andere betekenis. De ‘onderscheiding’ werd uitgereikt aan Pietsje
Mulder uit Amerika. Deze vrouw woonde vroeger in Tjerkwerd en vertrok met al haar kinderen naar Amerika. Zaterdag kwam zij uit Amerika over met al haar kinderen en aangetrouwden.

revue 87010a
Uitreiking skieppesturt.

Reünie Tjerkwerd was groot succes
TJERKWERD – De eerkte reünie van Tjerkwerd, die zaterdag bezocht werd door een kleine duizend mensen, is een groot succes geworden. “Het was grandioos. Er is geen enkele dissonant geweest”, aldus mevrouw Feenstra uit Tjerkwerd. De meer dan 600 reünisten zijn allemaal de hele dag in Tjerkwerd gebleven. De dag werd afgesloten met een revue, waaraan 47 mensen uit het dorp hun medewerking verleenden, Net als op Nieuwjaarsdag had de redactie van het dorpskrantje besloten een ‘Skieppesturt’ uit  te reiken aan iemand die verdienstelijk is geweest voor het dorp. Dit keer had de ‘skieppesturt’ een andere betekenis. De ‘onderscheiding’ werd uitgereikt aan Pietsje Mulder uit Amerika. Deze vrouw woonde vroeger in Tjerkwerd en vertrok met al haar kinderen naar Amerika. Zaterdag kwam zij uit Amerika over met al haar kinderen en aangetrouwden.

revue 87012a
Tsjerkwert by nacht.

revue 87012b

De reünisten begonnen ‘s ochtends met koffie, waarna een fotoboek werd aangeboden aan de samenstellers: de heer Mulder en het echtpaar Buwalda. Omdat mevrouw Buwalda in het ziekenhuis in Groningen lag, had Tjerkwerd voor een speciale telefoonverbinding gezorgd. Mevrouw Buwalda kon zo via de telefoon de uitreiking van het eerste exemplaar meemaken. ‘s Middags konden de reünisten genieten van een historische optocht met 13 wagens en kon men een wandeling maken langs allerlei uitstallingen in het dorp.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelToltarieven
Volgend artikelIepening reunyfeesten