Toltarieven

0
959
NR597

Tarief van tolheffing van het tweede tol of Tjerkwerder tolhuis op den weg  van Workum naar Bolsward. Het Tolhek.

NR1100 tolhek
Jacob Kuipers met vrouw Geertje Bakker en dochter.

NR1099 tolhek

Het onderhoud van de wegen werd vroeger betaald uit de opbrengst van de tol. Van Bolsward naar Workum waren er twee tolhekken. Het tolhek bij Tjerkwerd is in 1934 opgeheven.

Toltariefbrief
Toltariefbrief

Tolhek web

1 Voor een persoon te voet gaande 3 ½ cent
2 Voor eene wagens met een paard bespannen, zonder onderscheid hoeveel personen die bevat 15 cent
3 Met twee paarden   20 cent
4 Met meerdere paarden of van aangekoppelde wagens, van ieder paard of wagen   5 cent
5 Voor een Chais of tilburg met een paard   8 cent
6 Met twee paarden   12 cent
7 Voor eene arresleede 10 cent
8 Een persoon te paard 8 cent
9 Voor een paard of koe per stuk 2 ½ cent
10 Voor veulens, kalveren, schapen, varkens, bokken, geiten, ezels, per stuk 2 ½ cent
11 Voor lammeren en biggen per stuk 1 ½ cent
12 Van een vaartuig, waarvoor de weg gebruikt wordt, hoe weinig ook om te trekken, beneden 7 ton 2 ½ cent
boven de 7 en beneden 25 ton 5 cent
boven de 25 ton 10 cent
13 Voor vaartuigen, langs den weg door een paard of paarden getrokken, zal ieder persoon, daarin (?) of toebehoorende uitgezonderd den schipper, diens gezin en knechts, betalen dan gewoonen tol.
14 Voor vaartuigen, langs den weg getrokken, zal voor het daarin zich bevindende vee worden betaald, den gewoonen tol.
15 Van voorwerpen in het toltarief niet genoemd zal het tolhuis passende ……

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER