De eerste Auto’s in Tjerkwerd

0
1434

Op Tresssoar – it Fryske argyf – kun je de eerste auto bezitters vinden. Hieronder een (voorlopig) lijstje van kentekens uit Tjerkwerd. Aantal gevonden inschrijvingen: 55.

B-268(*): Folkert Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 25-9-1907
B-268(*): Klaas Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 27-2-1936 (Overgeschreven)
B-331: Pier van Gosliga, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 5-8-1908
B-1102: Th. Westendorp, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1914 en 1 april 1915.)
B-1383: D. Galama, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)
B-1584: M. Bruinsma, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)
B-3112: H. Huitema, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-3390: P. v. Gosliga, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-3679: Sj.M. Galama, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-4031: F. Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)
B-4031: Klaas Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 20-8-1935 (Overgeschreven. Duplicaat 20 februari 1948)
B-4031: Klaas Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 20-2-1948 (Duplicaat)
B-4402: Hidde Zwaagstra, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 13-6-1921
B-5128: Gerben de Bruin, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 10-4-1922
B-5549: Nicolaas Galama, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 24-7-1922
B-5998: Folkert Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 19-2-1923 (Overgeschreven 21 juli 1945)
B-6766: Djurre Zijsling, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 18-7-1923
B-8170: Tjitze Pasma, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 10-9-1924
B-8906: Bouwe Speerstra, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 27-4-1925
B-9067: Gatse Heeres, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 25-5-1925
B-9811: Hendrikus Zwaagstra, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 2-1-1926
  B-11438: Wiebren de Boer, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 3-5-1927
B-11856(*): Elisabeth Blumers, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 27-7-1927
B-12150: Elizabeth Zwaagstra Blumers, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 25-11-1927 (Overgeschreven 16 september 1938, weduwe)
  B-12150: Gebroeders Hendrikus en Willem Zwaagstra, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 15-9-1938 (Overgeschreven)

B-12552: Romkje Zwaagstra, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 16-5-1928
B-14799: Rintje Koster, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 28-3-1930
B-15984: Jan O. Postma, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 24-3-1931
B-16093: Folkert Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 22-4-1931
B-16519: Wed. D. Zwaagstra Blümers, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 15-7-1931
B-16800: Sjoerd Gaastra, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 8-9-1931
B-17439: Roelof de Jong, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 7-4-1932
B-18520: Wed. Zwaagstra en Zonen, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 7-3-1933
B-19208(*): Brandt Volbeda, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 26-7-1933
B-22306: Klaas Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 20-5-1936
B-24608: Yme Oostenveld, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 28-6-1938
B-24750: Siemen W. Bakker, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (Arkum 100). Afgegeven: 30-7-1938
B-24767: Haye Kooyinga, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 4-8-1938
B-28554: Thomas van der Werf, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 63). Afgegeven: 17-9-1945
B-28905: Ynze Jurjen Jaarsma, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 12). Afgegeven: 15-12-1945
B-29244: Rintje Koster, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 31). Afgegeven: 6-3-1946
B-29905: Secretariaat Wijkverpleging Tjerkwerd c.a., Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 21-6-1946
B-30874: Sjouke Zwaagstra, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (Zijl 57). Afgegeven: 11-11-1946
B-33331: Diemer Fopma, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 45). Afgegeven: 20-3-1948
B-34103: Frans Kooyenga, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 55). Afgegeven: 16-7-1948
B-34382: Frederik Schakel, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 3-9-1948
B-34646: Sjouke Zwaagstra, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 57). Afgegeven: 20-10-1948
B-35130: Rintje Visser, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 41). Afgegeven: 19-1-1949
B-36554: Oege G. Schukken, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 101). Afgegeven: 12-7-1949
B-37252: Eeuwke Reidsma, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 61). Afgegeven: 17-9-1949
B-38452: Jouke Hielkema, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (no. 7). Afgegeven: 10-2-1950
B-39036: Catrinus Kroontje, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (Graburen 141). Afgegeven: 5-4-1950
B-39118: Roelof G. de Jong, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (Kerkstraat 12). Afgegeven: 14-4-1950
B-39787: Lambertus Schakel, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (IJmswouderlaan 2). Afgegeven: 16-6-1950
B-40872: IJnze Heinsma, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (Baburen post Bolsward ). Afgegeven: 11-10-1950

LAAT EEN REACTIE ACHTER