Meervleermuizen vliegen ‘s nachts en rusten overdag

0
1038

‘s Ochtends keren honderden meervleermuizen terug naar de zolder van de St. Petruskerk te Tjerkwerd. Steeds weer zoeken ze naar een geschikte plek. Meestal in de nok, soms lager, achter het tongewelf. Vaak buiten het zicht van de 3 camera’s. Gelukkig soms wel zichtbaar.
Ze kruipen altijd dicht tegen elkaar, liggend boven op de nokbalk, of hangend. Zelden doodstil. Soms wordt overdag zelfs van vak gewisseld. ‘s Avonds, rond zonsondergang, worden de vleermuizen weer actiever. Ze maken zich uitgebreid schoon, vliegen in het pikkedonker enige tijd rond over de zolder, kruipen naar de uitvliegplek en verdwijnen vervolgens in de nacht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER