Dorpsfeest 2011

0
898
f6

Het weekend van 15 en 16 juli 2011 beleefde Tjerkwerd wederom een dorpsfeest met een zeer gevarieerd programma. Het thema: “Proud to be fout”, 70/80-er jaren, gaf een ieder een reden om er gekleurd en relaxed aandeel te nemen.

De weergoden op de cruciale momenten ons zeer goed gezind, begon de vrijdag onder begeleiding van korps “Eensgezindheid” een optocht voor de kinderen verkleed in de tijd welke voor hun geschiedenis is.

  • 1e pijs Stefan en Marije Dijkstra
  • 2e prijs Femke Lemstra

Aangekomen op het sportveld kon men na het nuttigen van een kopje koffie/ limonade , meedoen aan het kaatsen voor jong en oud, jeu des boules, volleyballen, bloemschikken of kinder knutselen.  Er werd naar hartenlust gesport en verborgen creativiteit werd een openbaring. De uitslagen van het volleybal, kaatsen en jeu des boules waren als volgt.

Volleybal
1. De Soulsisters (Seakle Zijsling, Anneke Feenstra, Paulus Witteveen en Helena Zijsling)
2. Teuke Teuke (Riemer Haytema, Agatha Witteveen, Ruben vd Zee, Andrea Boersma, Pier Jan Zijsling).

Kaatsen Jeugd
1. Ilse Galema (koning) en Sjoukje de Jong
2. Harmen Burghgraef en Lucas Dijkstra

Verliezersronde Jeugd
1. Sigrid de Boer en Jan Jochum de Boer
2. Martin Jan Koster en Femke Tiesma

Kaatsen Volwassenen
1. Ype Bote Bonnema (koning), Sven Bijlsma en Jentje vd Stap
2. Bert Jan Ouderkerken, Klaas Jan Haytema en Robin Bijlsma

Verliezersronde Volwassenen
1. Age Gietema jr., Eduard Witteveen, Menno Galama
2. Jan Hessel de Groot, Rowanne Terpstra, Marc de Boer

Jeu des Boules
1. Dokie Swart en Bertus Rinze Bakker
2. Tetsje Breeuwsma en Maaike Brandsma
3. Dies Volbeda

f4

In de middag is een delegatie afgereisd per fiets naar Parrega, alwaar de officiële opening van de fietstunnels in de provinciale weg plaatsvond. De achterblijvers konden in de feesttent Bingo spelen.’s Avonds liep de tent al gauw vol voor de quiz “Ik hou van Holland”; hilarische momenten werden beleefd. Vervolgens speelde orkest “Butterfly” het dak eraf en bleef het nog lang gezellig in de feesttent. Zaterdag moest men weer vroeg uit de veren, buikschuiven stond op het programma, nou dat gaf een pret, op verschillende manieren werd er van de baan gebruik gemaakt, ook hier bleek weer veel creativiteit onder de deelnemers!

f5

Konden de jongste hierna lekker patat eten in de tent, werd er niet veel later een “Captains Diner” aan de ouderen voorgeschoteld. Snel werd hierna de tent omgetoverd om een groot publiek te ontvangen. De musical; “Us mem Ria” , vrij vertaald naar “Mamma Mia” werd gespeeld.

f6

Met medewerking van meer dan tachtigpersonen; het korps, een uit allemaal dorpsbewoners of net omwonendenbestaand koor, een zeer professioneel licht en geluid team, kregen de hoofdrolspelers , ook dorpsbewoners, de kans om de sterren van de hemel te zingen. En dat gebeurde.. onder de bezielende leiding van Henk van der Zee, welke de musical schreef en regisseerde. Nogmaals bedankt hiervoor!! Het was geweldig!! Proficiat voor allen, wat blijkt er een enorme creativiteit, muzikaliteit in Tjerkwerd aanwezig te zijn!

En dat allemaal op geheel vrijwillige basis! Hierna was er matinee , werd er lekker gedanst. Er heerste een heel fijne sfeer! Op zondag is het dorpsfeest afgesloten met een tentdienst.

Het was een Superfeest!

Volgend jaar is ons Dorpsfeest op 13 en 14 juli 2012 (Zet maar vast in de agenda).

Oranjevereniging ´Mei inoar ien´.

LAAT EEN REACTIE ACHTER