Harddraverij

0
616
harddraverij

Al voor 1780 werden er in Tjerkwerd harddraverijen voor paarden gehouden. Deze wedstrijden werden meestal door een Kastelein uitgeschreven. Hier een advertentie uit de LC. van 29-7-1780

Met Approbatie van den Hoog-Welgeboren Heer, Jr Wilco Baron Thoe Schwartzenberger en Hohenlansberg Griteman over Wonseradeel, zal de Herbergier Widmer Cornelis te Tjerkwert, op den 5 augusly (!) 1780 aan de Liefhebbers laten Verryden: Een Curieuze ZILVEREN ZWEEP, door paarden die van zessen klaar en Koopmans Waar zyn, en die aldaar geen Zweep gewonnen hebben, en tot genoegen van de Keurmeesters, al wie genegen is om mede te ryden vervoege zig als dan by dezelve.

“en die aldaar geen Zweep gewonnen hebben” Dit betekent dat er al eerder wedstrijden gehouden zijn.

“Van zessen klaar” = 4 goede benen hebben en twee goede ogen” 

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelVerkoop Waltaslot 1791
Volgend artikelLjipaai 2008