Haye Kooyenga

0
1236
Kooyenga H.

TJERKWERD – Na ruim 32 jaar in dienst geweest te zijn van gemeentewerken Wonseradeel, is vrijdagmiddag in het, ,,Waltahûs” in Tjerkwerd afscheid genomen van wals machinist Haye Kooyenga. Hij mag zich nu scharen bij de groep A.B.P-ers, de heer Kooyenga heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

“Net allinnich de wals fan Strauss, mar ek de wals fan Kooyenga is beroemd,,

Dit zei burgemeester Abma van Wonseradeel.

Haije1
Burgemeester M. Abma (links) biedt de heer en mevrouw Kooyenga het kommetje aan.

Behalve een aantal aanverwante familieleden, waren er ook de vertegenwoordigers van de gemeente, alsmede de ,,tarploeg” waar de heer Kooyenga jaren mee heeft samengewerkt.
Verschillende sprekers richtten zich tot de scheidende collega, burgemeester Meinte Abma bood namens het gemeentebestuur een aardenwerken kommetje met daarin het wapen van Wonseradeel aan, en zei daarbij in treffende bewoording: ,,Net allinnich de wals van Strauss, mar ék de wals van Kooyenga is beroemd”. Wethouder H. Harders hield het ook in de sfeer van ,,Haye en de wals wienen ien”.

Namens de dienst gemeentewerken sprak direkteur Piet S. Venema woorden van dank aan het adres van oud-wals machinist Haye. De heer Jaap de Jong sprak als voorzitter van de personeelsvereniging. De heer Kooyenga is van geboorte een Arumer, waar hij op 10 november 1916 het levenslicht aanschouwde, na zijn huwelijk in 1947 vestigde hij zich met zijn vrouw Hinke in Tjerkwerd, en daar wonen zij nog.

Twee jaar later solliciteerde hij, bij de gemeente Wonseradeel. en zo kwam de heer Kooyenga op 1 februari 1949 in de functie van wals machinist in dienst. De laatste jaren is er niet veel werk meer geweest voor de motorwals. Hij loopt nog als een trein, zo bevestigt onlangs de aan de wals verknochte machinist; ,,ien slag en de Lister motor rint”. Het onderhoud aan de wegen wordt uitbesteed, maar misschien komt de wals nog eens terug, nu de financiën krapper worden. Maar dan zal het voor Kooyenga historie zijn.

Machinist haalt wegenwals weer  van stal

MAKKUM – De wegenwals van de gemeente Wonseradeel, wordt af en toe toch nog eens van stal gehaald Zo is hij momenteel ingezet op de kaatsvelden, om het terrein te vlakken. Alle oneffenheden worden door het 8,5 ton wegende gevaarte glad gestreken en dit komt alleen maar de prestaties, in dit geval de kaatsters ten goede.

Kooyenga H 2
Machinist Haye Kooyenga met de wegenwals op het kaatsveld in Makkum.

Op de foto de wegenwals in actie op het kaatsveld in Makkum aan de Klipper straat. De man op de wals is Haye Kooyenga uit Tjerkwerd, die al 32 jaar lang de machinist is, en evenveel jaren in dienst bij gemeentewerken Wonseradeel ,,Toen ik in 1949 gekomen ben, kwam ook de wals”, zegt de heer Kooyenga. ,,Ik heb hem zelf nog mee van de trein gehaald.” Jarenlang heeft de heer Kooyenga de wegen in Wonseradeel gewalst maar het wordt nu bijna historie, wan het asfalteren wordt allemaal uitbesteed. En de wals staat meer op stal tegenwoordig zegt een nog steeds aan de wals verknochte machinist.

Haije
De wals Haije met Haije in 1987.

0, ja en de twee cilinder Lister motor die er in staat, die loopt ook nog net zo als jaren geleden. Eigenlijk moet de wals nodig weer een verfje hebben, maar waarschijnlijk zal dit in Haye zijn tijd wel niet meer verwezenlijkt gaan worden, want in het najaar hoopt de wegenwals machinist met verdient pensioen te kunnen gaan.

Haije Kooijenga (M)
* 10-11-1916 te Arum akte: 0
† 06-11-2001 te Bolsward akte: 0

Hinke Hoekstra (V)
* 26-05-1923 te Ferwoude akte: 0
† 14-02-2004 te Sneek Z.h. akte: 0

B.n. 2-12-1981

LAAT EEN REACTIE ACHTER