Het oude huis van Tjitte Wijngaarden

0
1016
Singel055

Een foto van 1930 uit “fan fryske groun”. Dit huis was verdeeld in 3 woningen: Tjitte Wijngaarden (*6-10-1874 te Dedgum † juni 1960 te Tjerkwerd). Sjouke Lemstra (*29-6-1902 Tjerkwerd † 6-12-1956 Tjerkwerd) en Binke Bakker hebben hier gewoond. Het meisje bij het hek is Gatske Koster, dochter van Rintje Koster, de vrachtrijder.

Singel056

Dit is het huis van Tjitte Wijngaarden. Tjitte zelf staat in de deuropening. Op deze plek heeft de gemeente 4 nieuwe huizen gebouwd in 1956. Op de achtergrond ziet u huis Singel 14.

Singel063

Nogmaals het huis van Tjitte Wijngaarden. Deze foto werd aan Tjitte aangeboden voor 7,50 gulden, maar dat was veel te duur vond Tjiite. Omdat de fotograaf niet wist wat hij verder met de foto moest doen kreeg Tjitte hem voor 1 gulden. Tjitte was een koopman.

Singel058

Het zelfde huisje met Gerke Visser (*17-03-1855 te Won.dl. † 17-08-1938 te Won.dl.) de vader van Rintje Visser (* 08-10-1892 te Won.dl.°    † 14-02-1971 te Sneek) op de regenwaterbak.

Singel060
Tjitte Wijngaarden aan de wandel in zijn zondagse pak.
Singel068
Tjitte bij zijn molen. Deze was groter dan hijzelf. En als er wat wind stond draaide deze als een lier.
LAAT EEN REACTIE ACHTER