Hoytema stins

0
1530

In het begin van de 17 eeuw erfde  Auck Hoytema de “Stins” van haar ouders Homme van Hoytema en Siu Oenema te Bualda, die in 1596  waren. Auck Hoytema trouwde met Sibolt Taeckes Ockema. Zij waren in 1640 eigenaars gebruikers.

kaartje2
Stem 29. Huisnr. 44.

Hun zoon Homme die hen op stem 29 opvolgde noemde zich Homme Hoytema van Ockema.Boven de poort van de boerderij, die naar hem Hoytema Stins werd genoemd, liet hij in 1660 een wapensteen inmetselen waarop in een nieuw wapen Hoytema van Ockema de oude wapens Hoytema en Ockema werden gecombineerd.

In 1670 was de  Stins nog in bezit van Homme Hoytema van Ockema en werd de boerderij door hem zelf gebruikt.De Hoytema’s speelden een actieve rol in het katholieke leven van die tijd, zij verleenden onderdak aan in het geheimwerkende katholieke geestelijken, vandaar uit verzorgde een Jezuïet in de wijde omgeving de zielzorg.

Nog in 1779 herinnerd op stem 29 een achter bedstede deuren een verborgen kapel met huisaltaar aan de geloofs standvastigheid van de Hoytema’s. Tot de dag vandaag is een uit deze verborgen kapel afkomstig houten Nood Godsbeeldje bewaard gebleven bij de  nazaten van Hieltje Hepkes van der Zee  buurman van de Hoytema Stins en ook boer op Jonkershuizen. Het betreft een laat middeleeuwse Piëta of “Nood Godsbeeldje “, een beeldje dus van de Maagd Maria met het dode lichaam van haar Goddelijke zoon op de schoot..In begin 1800 is het huis nummer 44 geworden.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie woonden daarna op Hoytema Stins. Bij de volgende volkstelling in 1843 woont op Hoytema State Djurre Hanzes Zijsling, geboren 13 Juli 1813, getrouwd met Tjerkje Oeges Breeuwsma. Zij blijven er wonen tot 1 Mei 1876 en worden dan opgevolgd door hun zoon Hans Djurre Zijsling, getrouwd met Wopkjen  Rusticus.Deze blijven er maar 7 jaar wonen en vertrekken op 1 Mei 1883.

Het is dan huisnummer 65 geworden.

Op 12 Mei 1883 komen er wonen de familie van der Wey, zij komen van de buurtschap “de Kie” onder Greonterp. Dit gezin bestond uit de volgende personen. Rients Taekes van der Wey geboren te Friens op 21 Februari 1854 gehuwd met Jiskjen Asma geboren te Terkaple op 1 April 1855. Hun kinderen:

 • Regina, geboren te Greonterp, 4 Mei 1876.
 • Grietje, geboren te Greonterp, 22 November 1878.
 • Namle, geboren te Greonterp, 28 Juni  1881.
 • Reinskje, geboren te Tjerkwerd, 22 Juni 1883.
 • Aaltje, geboren  te  Tjerkwerd, 23 Februari 1885.
 • Taeke, geboren  te  Tjerkwerd, 13 September 1887.
 • Teatske, geboren te Tjerkwerd, 16 September 1889.
 • Gerben, geboren te Tjerkwerd, 8 September 1890.
 • Willem, geboren  te Tjerkwerd, 16 Juli 1892.
 • Baukje, geboren  te Tjerkwerd, 22 Februari 1894.
 • Sjouke, geboren  te Tjerkwerd, 29 Augustus 1897.

Op 20 April 1899 wordt het geheel publiek verkocht, het is dan in huur bij Rients Taekes van der Wey. Het huis nummer is dan 104. Op 7 Mei 1900 vertrekt het gehele gezin naar Teerns. Of de boerderij daarna nog bewoond is niet bekend in 1906 werd Hoytema Stins afgebroken en de terp afgegraven. Bij het afgraven van de terp, werd ‘n menselijk skelet gevonden in zittende houding.

De plaats werd dichterbij de Hemdijk weer opgebouwd.

Wapensteen van de Hoytema's
Wapensteen van de Hoytema’s.
Hoytema State
Hoytema State.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelA. Kloosterhuis
Volgend artikelHenderikus Feenstra