Kerkstraat 12

0
961
kerkstraat (3)

Voor de winkel van bakker Abraham Dokter in de Kerkstraat.

kerkstraat (2) Bakkerij Dokter
V.l n r.Dokter zijn vrouw met 2 kinderen, Lieuwkje Mobach, Corneliske. Vrouw van Johannes Walstra,  Gerritje van Paulis Schuil. Vrouw Willem Kuiper,  Geertje Bakker. Gerritje Posthumus, en Gerritje Schuil.
kerkstraat (3)
Fam. Gerben de Jong voor de bakkerij in de Kerkstraat. F.Rusticus,Gerben de Jong, dochter Sietske de Jong, Doutzen de Jong-Rusticus en zoon Roelof de Jong.
kerkstraat (4)
De kinderen van Germen de Jong, in ± 1908. De oudste was Yeb, later getrouwd met Smit. In het midden Roelof de opvolger in de bakkerij, en dan Sietske.
kerkstraat (21)
Bakker Roelof de Jong, en zijn vrouw Tetje de Jong- Engelsma.
kerkstraat (18)
Twa Bakkerinnen yn é winkel oan de Tsjerkstritte. Tetje de Jong- Engelsma en Grietje de Jong – Kuiper.
kerkstraat (12)
Anneke en Tine geven de vloermat een goede beurt, op het “Ald Hiem”was ruimte genoeg. Als de mat schoon was, dan over het droogrek, het stond al klaar.
kerkstraat (27)
Doutzen fan bakker de Jong Efter de bakkerij makket Doutzen fan bakker de Jong de boel wer skjin.
kerkstraat (19)
Bij bakker de Jong wordt de bakfiets van Jelle Visser, weer bevoorraad. Tine Lycklama á Nijehol, Ettje Koopmans Lemstra, .bôllerinster. Bakkerinne Tetje de Jong Engelsma, en vooraan Wietske Abma van Exmorra.
kerkstraat (8)
In de bakkerij bii bakker Gerben de Jong: v.l.n.r.Gerben de Jong, dan zijn zoon Roelof, daarnaast Johannes Antonides, en Auke zijn zoon. en als laatste Wiepke Terpstra. Er werd veel beschuit gebakken.
kerkstraat (9)
In de bakkerij bii bakker Gerben de Jong Kobus Engelsma knecht, Bakkerinne Tetje Engelsma, Bakker Roelof de Jong, en het kopje van Tine lycklama á Nijeholt voor de oven van de bakkerij.
kerkstraat (16)
Gerben de Jong , efkes yn it waer sjén.
kerkstraat (17)
En dit is Hein de Haan. Doe mocht in bakker noch smoke yn é bakkerij.
kerkstraat (23)
Foar de winkeldoar mei Wytske van Gurbe Brandsma, Richtsje van Ynte Tolsma, en steande Sietie van Tsjamme Draajer.
kerkstraat (29)
De Jongs Bakkerij, Dizze auto soene wy ek net faek mear sjen.
Kerkstraat 121
Kerkstraat 12 rond 1987.

Nadat Bakkerij de Jong uit Kerkstraat 12 was vertrokken heeft het een hele poos leeggestaan. Rein Galema heeft het verbouwd en is er gaan wonen. In de bakkerij werd een oefenruimte gemaakt, waar pop bandjes konden oefenen. Vanaf 2002 is Dirkjan de Rouwe er gaan wonen.

Kerkstraat 12 Rouwe de Vries
Kerkstraat 12 in 2006 (foto G.Mulder).
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelIjsbaan op de Singel
Volgend artikelIt Ald Hiem